Znamy składy komisji Rady Miasta

Podczas pierwszej sesji Rady Miasta Lubartów (23 listopada)  w wyniku głosowania zdecydowano o nowych składach osobowych komisji stałych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Anna Kuszner, Wojciech Osiecki, Renata Mazur, Jacek Bednarski, Tomasz Krówczyński, Elżbieta Mizio, Krzysztof Żyśko

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego:

Jakub Wróblewski, Teodor Czubacki, Renata Mazur, Robert Błaszczak, Maria Kozak, Elżbieta Mizio, Krzysztof Żyśko

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji:

Andrzej Zieliński, Jakub Wróblewski, Jacek Tchórz, Grzegorz Jaworski, Tomasz Krówczyński, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa:

Jacek Tomasiak, Anna Kuszner, Wojciech Osiecki, Tomasz Krówczyński, Jan Ściseł, Grzegorz Siwek, Jacek Bednarski

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska:

Jacek Tchórz, Grzegorz Jaworski, Grzegorz Gregorowicz, Robert Błaszczak, Marek Polichańczuk, Maria Kozak, Grzegorz Siwek

Komisja Rewizyjna:

Anna Kuszner, Teodor Czubacki, Wojciech Osiecki, Renata Mazur, Krzysztof Żyśko, Piotr Kusyk, Beata Pasikowska

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych:

Andrzej Zieliński, Jacek Tomasiak, Grzegorz Gregorowicz, Jacek Bednarski, Marek Polichańczuk, Jan Ściseł, Piotr Kusyk

(kw)