Znicz 2009

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych lubartowscy policjanci przestępują do realizacji akcji  „Znicz 2009”, w ramach której monitorować będą ciągi komunikacyjne oraz rejony nekropolii naszego powiatu celem zapewnienia  bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. W ramach tych działań, w rejonie lubartowskiej nekropolii przy ul. Szaniawskiego nastąpi zmiana organizacji ruchu.Tradycyjnie już z ruchu zostaną całkowicie wyłączone ulice: Cmentarna i Szaniawskiego. Obraz 003Ulica Cmentarna będzie zamknięta dla ruchu kołowego od piątku 30.10.2009 r. od g. 8:00 do wtorku 3.11.2009 r. do g. 8:00, natomiast ul. Szaniawskiego zostanie wyłączona z ruchu w piątek 30.10.2009 r. od g. 15-tej do poniedziałku 2.11.2009 r. do g. 13-tej.Ponadto w ww okresie obowiązywał będzie całkowity zakaz handlu na
chodniku przy murze cmentarnym na ul. Szaniawskiego. Handel odbywać się będzie na zamkniętej w tym celu dla ruchu kołowego ulicy Cmentarnej oraz na placu zieleni przy zbiegu ulic Cmentarna i Szaniawskiego.Kierujący pojazdami proszeni są o bezwzględne stosowanie się do znaków drogowych oraz sygnałów dawanych przez służby kierujące ruchem w rejonie nekropolii.Policjanci przypominają ponadto zakazie ruchu dla samochodów ciężarowych, który obowiązywać będzie na terenie kraju w sobotę 31.10.2009 r. w g. 18-22 oraz w niedzielę 1.11.2009 r. w godz. 8-22