Zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie zaprasza do współpracy osoby, które zechciałyby zostać rodzicami zastępczymi dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Poszukiwane są małżeństwa, ale też osoby samotnie gospodarujące. PCPR szuka osób mogących zapewnić dzieciom opiekę i wychowanie, akceptację, szacunek i dobre traktowanie. Placówka zapewnia specjalistyczne szkolenie, pokrycie kosztów utrzymania dziecka, wszechstronną pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych oraz opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane mogą się kontaktować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie ul. Szaniawskiego 64, tel. 81 854 33 29 (www.pcprlubartow.pl).