Zostań rachmistrzem spisowym

Przed nami Narodowy Spis Powszechny. Od 1 lutego jest nabór na rachmistrzów spisowych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r. Jeśli chce się zostać rachmistrzem spisowym, należy złożyć swoją ofertę w dniach od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje na stronie http://lubartow.pl/…/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow…/