Zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie prowadzi kampanię społeczną pod hasłem „Kierunek Rodzina”, która ma na celu poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.

Zwraca się do małżeństw lub osób samotnie gospodarujących z powiatu lubartowskiego, które mogłyby zapewnić dzieciom opiekę i wychowanie, akceptację, szacunek i dobre traktowanie, warunki do rozwoju i nauki oraz troskę  i zainteresowanie.

PCPR w Lubartowie zapewnia specjalistyczne szkolenie, pokrycie kosztów utrzymania dziecka, wszechstronną pomoc,  wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa.

PCPR Lubartów zaprasza do kontaktu osobistego lub telefonicznego.

Lubartów, ul. Szaniawskiego 64, tel. 81 854 33 29