Zostań wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI!

SZLACHETNA PACZKA to realizowany już od dwunastu lat ogólnopolski projekt osobom potrzebującym.

Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI może zostać osoba pełnoletnia, która czerpie radość z pomagania innym; chce robić to mądrze i skutecznie.

Czas trwania akcji to tylko najbliższe 2 miesiące. Główne zadania jakie spoczywają na wolontariuszu to:

– koniec października – szkolenie;

– październik/listopad – rozmowa z potrzebującymi rodzinami;

– 8-9 grudnia – FINAŁ, czyli wręczenie paczek przygotowanych przez Darczyńców.

Wszyscy chętni mogą zgłaszać się przez stronę: www.superw.pl,

zaś pytania można kierować na adres: szlachetna.paczka.niemce@gmail.com– – informuje Katarzyna Kasperek, Lider rejonu Niemce i okolice.

Co Nas wyróżnia

Tym, co wyróżnia SZLACHETNĄ PACZKĘ spośród innych akcji charytatywnych, to fakt, że pomagamy osobom, które w trudnej sytuacji materialnej znalazły się z przyczyn niezawinionych (choroba, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, zdarzenie losowe, starość) i jednocześnie podejmują – na miarę swych możliwości – starania, by poprawić swoją sytuację. Szlachetna Paczka nie angażuje się zatem w pomoc osobom, które prezentują postawę roszczeniową.

Ponadto paczkowa pomoc ściśle odpowiada potrzebom osób, które obejmujemy wsparciem. Nie jest to wyłącznie pomoc materialna, ale również spotkanie z zaangażowanym człowiekiem – wolontariuszem, który wspiera swoją obecnością i działaniem.

Fakty:

W 2011 roku Szlachetna Paczka trafiła do 12 tys. rodzin w całej Polsce i przekazała przedświąteczną pomoc wartą 18 mln zł. W tym roku akcja po raz drugi zawita do Niemiec i okolicznych miejscowości. W ramach projektu chcemy pomoc 45 rodzinom w naszym rejonie, ale aby to się udało, potrzebujemy jeszcze 10 wolontariuszy!

Bez Ciebie nie uda się pomóc tym, którym pomóc można i warto!