ZS nr 2 w Lubartowie ponownie wśród najbardziej innowacyjnych szkół województwa

Zespół Szkół nr 2 m. Księcia P. K. Sanguszki w Lubartowie, w skład którego wchodzą I Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe nr 2 (technik informatyk), po raz kolejny znalazł się w doborowym gronie najbardziej innowacyjnych szkół naszego województwa. Każda z kilkudziesięciu startujących w konkursie szkół otrzymuje rokrocznie tytuł Szkoły Innowacji.

Po ubiegłorocznym sukcesie, kiedy to ZS nr 2 z Lubartowa zdobył GŁÓWNA NAGRODĘ w konkursie organizowanym przez lubelską WSEI, stając się tym samym najbardziej innowacyjną szkołą województwa lubelskiego, w tym roku lubartowski „Chopin” już po raz ósmy może szczycić się tytułem SZKOŁY INNOWACJI. Nagrodą główną w roku 2019 był reportaż o szkole, zrealizowany przez Telewizję Lublin. (https://drive.google.com/open?id=1hJQ2fsuMM16RL9XC_hox4iLDpVAkxEXH)

Najstarsze lubartowskie liceum, jako jedyna szkoła z powiatu lubartowskiego, bierze udział w tym, jakże wymagającym, projekcie od pierwszej edycji i już w roku 2013 otrzymała swój pierwszy tytuł Szkoły Innowacji. Na przestrzeni lat szkoła ma również na swoim koncie dwa tytuły Innowacyjny Uczny (2018, 2019) i również dwukrotnie Innowacyjna Inicjatywa (2013, 2016). W zeszłorocznej edycji udało się sięgnąć po najwyższe laury i zdobyć I nagrodę w konkursie. Jednak, aby liczyć się w stawce znakomitych szkół ponadgimnazjalnych na Lubelszczyźnie trzeba czegoś więcej. Szkoły uczestniczące w projekcie musiały poddać się ocenie w 6 kategoriach: Innowacyjna szkoła, Innowacyjny dyrektor, Innowacyjny nauczyciel , Innowacyjny uczeń, Innowacyjna biblioteka i Innowacyjna inicjatywa. W każdej z wymienionych kategorii trzeba było wykazać się działaniami znacznie wykraczającymi poza zwykłą szkolną codzienność.

Kolejna edycja konkursu za nami. Kolejne rzesze absolwentów ZS nr 2 studiują (na pewno wielu na lubelskiej WSEI), pracują lub w inny sposób realizują się w swoim dorosłym życiu. Pozostaje mieć tylko nadzieję, iż to, że uczęszczali do „NAJBARDZIEJ INNOWACYJNEJ SZKOŁY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM” chociaż w minimalny sposób wpłynie na ich przyszłość. Jesteśmy pewni, że tak będzie!

Za chwilę kolejny rok szkolny i kolejna edycja konkursu. Następne roczniki uczniów będą pracowały na, mamy nadzieję, już dziewiąty tytuł Szkoły Innowacji. A jak „Chopin” wygląda po roku od zdobycia nagrody głównej- zobaczcie sami: https://www.youtube.com/watch?v=axe5DGtAgRc&feature=youtu.be

ZS2

Link do artykułu na temat tegorocznej edycji konkursu na stronie WSEI:

https://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/wyzsza-szkola-ekonomii-i-innowacji-po-raz-osmy-zorganizowala-projekt-certyfikacji-szkol-pt-szkola-innowacji/