ZUS nie poprosi banku i telekomu o dane klientów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie przepytywał sąsiadów osób korzystających ze zwolnienia lekarskiego. Nie będzie też mógł sprawdzać danych klientów w bankach czy u operatorów sieci komórkowych. Instytucja dementuje medialne doniesienia na ten temat.

Nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku, nie dają ZUS takich uprawnień. Czego więc dotyczą? Ustawa zasiłkowa doprecyzowała, że ubezpieczeni i płatnicy składek mają obowiązek przekazywać ZUS informacje niezbędne do ustalenia prawa do zasiłków, ich wypłaty i weryfikacji. Dotychczas takiego przepisu nie było, dlatego w praktyce pracodawcy i ubezpieczeni, których ZUS prosił o potrzebne informacje lub dokumenty, czasami odmawiali ich przekazania. A brak pełnych i rzetelnych danych utrudniał ustalanie prawa do zasiłków i ich terminową wypłatę.

Przepis pomoże więc szybciej wypłacać należne ubezpieczonym świadczenia we właściwej wysokości. A w przypadku kontroli zwolnienia lekarskiego ułatwi na przykład weryfikację, czy osoba, która wykorzystuje zwolnienie lekarskie u jednego pracodawcy, nie pracuje w tym samym czasie dla drugiego podmiotu. ZUS będzie to mógł sprawdzić bezpośrednio u drugiego pracodawcy.

Przedstawiciele Zakładu nie będą natomiast wypytywać o swoich klientów ich sąsiadów. Nadal nie będą mieć również uprawnień do pozyskiwania danych o klientach np. od operatorów sieci telefonicznych czy banków.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim