Zwolnieni z opłat. Zaoszczędzą na VAT

Nowe zasady wynajmu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w placówkach, które podlegają miastu, określili radni  podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

Uchwała wskazuje, kto będzie zwolniony z opłat za korzystanie z obiektów MOSiR. Chodzi między innymi o jednostki organizacyjne miasta, kluby sportowe i organizacje spoza sektora , finansów publicznych, które realizują zadania miasta, wspomagają proces edukacji i sportu czy realizują program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto. Dzięki temu organizator jakiejś imprezy nie będzie już musiał przeznaczać środków z dotacji na wynajem obiektu. Ma to dać oszczędności na podatku VAT. W uchwale jest też zapis określający, że wysokość opłat za korzystanie z poszczególnych obiektów i urządzeń określa w zarządzeniu burmistrz. – To kolejny krok porządkowania spraw sportowych w mieście mówił podczas sesji radny Marek Polichańczuk. Burmistrz Janusz Bodziacki argumentował: Miasto nie jest od zarabiania pieniędzy, miasto jest od zaspokajania potrzeb mieszkańców i na to ma budżet wygospodarowany z różnych dochodów. Za to, że w zaspokajanie potrzeb włączają się stowarzyszenia i organizacje, należy je tylko pochwalić, a nie zarabiać na ich pracy społecznej. – Nowe zasady to nie jest „obiedzanie” dyrektorów, miasto gwarantuje dyrektorom środki na pełne finansowanie tych jednostek – odpowiedział burmistrz na zarzut opozycji, że na nowych zasadach stracą zarządcy obiektów. Ostatecznie za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu. Katarzyna Wójcik