„Wielkanocne tradycje i obyczaje” – konkurs plastyczny w LOK

Na pisanki, stroiki, wielkanocne rysunki wykonane dowolną techniką Lubartowski Ośrodek Kultury czeka do 22 marca. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich z terenu miasta i powiatu lubartowskiego.

Prace będą oceniane w czterech kategoriach:
1. prace płaskie: przedszkola + klasy I – III SP
2. prace płaskie: klasy IV i wyżej
3. prace przestrzenne: przedszkola + klasy I – III SP
4. prace przestrzenne: klasy IV i wyżej

Prace przestrzenne takie jak pisanki i stroiki zostaną przekazane do Domu Pomocy dla Dorosłych Zgromadzenia sióstr Felicjanek w Jadwinowie

SZCZEGÓŁY KONKURSU TUTAJ