„Bakcyl” w II LO

Dzięki inicjatywie pani Elżbiety Mizio, nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie rozpoczęło współpracę z bankowcami w ramach projektu ,,Bakcyl”.
Projekt BAKCYL polega na przekazywaniu młodzieży przez pracowników bankowych praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. Projekt umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, wzbogaca praktyczną wiedzę finansową młodzieży, kształtuje postawy przedsiębiorczości, wprowadza w świat codziennych finansów tak, aby młody człowiek potrafił wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość.
W ramach realizacji tego projektu 11. grudnia uczniowie klasy I e wzięli udział w ciekawych zajęciach pod hasłem: ,,Moje finanse, myślę przedsiębiorczo”, które zostały przeprowadzone w Banku Spółdzielczym w Lubartowie.
Spotkanie rozpoczął Prezes Banku Spółdzielczego, pan Władysław Mikucewicz, który powitał młodzież i przybliżył jej historię Banku Spółdzielczego na Ziemi Lubartowskiej. Kolejną, warsztatową część zajęć, poprowadziła pani Sylwia Marzęda, Dyrektor II Oddziału BS w Lubartowie, a pani Magdalena Dziewanowska-Unkiewicz, specjalista ds. marketingu, zajęła się oprawą fotograficzną tej niecodziennej lekcji. Zajęcia rozpoczęły się od quizu, który miał za zadanie sprawdzić wiedzę uczniów na temat prowadzenia gospodarstwa domowego i kosztów, jakie wiążą się z codziennymi wydatkami. Następnie licealiści zostali podzieleni na grupy, a zadania polegały na udzieleniu odpowiedzi na jedno z pytań, które dotyczyły przedsiębiorczości. Spotkanie zakończyła rozmowa na temat funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej (BIK) i jego usług. Zajęcia przebiegały w bardzo przyjemnej atmosferze. Na zaproszenie Prezesa i Dyrektor BS uczniowie II LO wezmą udział w Święcie Spółdzielczości Bankowej, które jest planowane na czerwiec 2019 roku. Wówczas będą mieli oni możliwość podpatrzenia, na czym polega praca banku „od środka”.