Lubartowska orkiestra w Częstochowie

  Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie wystąpiła podczas XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr w Częstochowie, który odbył się w dniach 16 czerwca -18 czerwca.

W festiwalu wzięły udział zespoły, które otrzymały promocję z etapów regionalnych w 2016 roku. Na przeglądzie zaprezentowało się 19 orkiestr, których umiejętności oceniane były przez jury w trzech kategoriach: ocena gry w marszu, koncert konkursowy i parada marszowa. Nie zabrakło na tym festiwalu naszej lubartowskiej orkiestry, która wywalczyła kwalifikację do festiwalu podczas Regionalnego Przeglądu w Polanicy- Zdrój w 2016 r. Wspólnie z Orkiestrą Dętą OSP w Lubartowie zaprezentował się Zespół Tańca Ludowego ,,Leszczyniacy”. Nasz występ był na bardzo wysokim poziomie, zyskaliśmy uznanie jury, widowni i innych muzyków. Wartym jest zaznaczenia, że sam udział był dla orkiestry wysokim wyróżnieniem, gdyż znalazła się ona wśród 20 najlepszych orkiestr w całej Polsce.  Wyjazd orkiestry był finansowany ze środków Gminy Miasta Lubartów.

Monika Stężycka