Mała, przyjazna szkoła

M-Mazurek-Filip_1W tym roku otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta Lubartów w dziedzinie działalności na rzecz dzieci i młodzieży. Od 10 lat jest Prezesem Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego, organu prowadzącego Społeczną Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Lubartowie. Z nagrodzoną Małgorzatą Mazurek-Filip rozmawia Ireneusz Góźdź.

Proszę przedstawić krótką historię powstania Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego.

– W maju 1999 roku grupa rodziców podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia pod nazwą Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne, którego głównym celem było powołanie do życia szkoły muzycznej. Na prezesa stowarzyszenia wybrano Teresę Oleszko, która podjęła się zadania tworzenia struktury i organizacji szkoły. Dzięki jej staraniom, członków stowarzyszenia, wizytatora regionu lubelskiego i grupie nauczycieli oraz przy wsparciu władz samorządowych Lubartowa, 1 września 1999 r. rozpoczęła swoją działalność Społeczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia. W związku z obchodzonym rokiem chopinowskim na patrona wybrano Fryderyka Chopina. Pierwszym dyrektorem szkoły został Zbigniew Szela. Od października 2001 roku obowiązki dyrektora szkoły przejęła Marta Migal. Pełni je do dziś, przyczyniając się swoją profesjonalną pracą do rozwoju placówki.

Jakie są główne zadania realizowane przez Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne?

– Jesteśmy stowarzyszeniem, które posiada osobowość prawną. Działamy na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz własnego statutu. Nasze dwa główne cele to: wspieranie realizacji programu edukacji muzycznej dzieci i młodzieży oraz wspieranie, organizowanie i propagowanie działalności kulturalnej. Cele te realizujemy poprzez prowadzenie szkoły muzycznej, współdziałanie i współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami państwowymi, szkołami, placówkami kultury. Dużą wagę przykładamy do prowadzenia kursów edukacyjnych, zajęć, imprez kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci i młodzieży. Warto wspomnieć, że pierwszym prezesem Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego była Teresa Oleszko. Później na czele stowarzyszenia stały: Maria Pieńkosz i Barbara Kasperek. Od przeszło 10 lat prezesem jest moja skromna osoba.

Malgorzata-Mazurek-Filip_2Wiemy już czym zajmuje się Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne. A jakie zadania wykonuje szkoła muzyczna?

– Tworzymy małą, przyjazną i bezpieczną szkołę, która stara się rozbudzać i rozwijać zdolności muzyczne uczniów. Nasze działania zmierzają w kierunku przygotowania wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki, a najzdolniejszych uczniów do podjęcia nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia. Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauczanie odbywa się w trzech cyklach. W I stopniu (podstawowym) są dwa etapy: sześcioletni dla najmłodszych oraz czteroletni dla uczniów powyżej 10 roku życia. II stopień (liceum) realizowany jest w ciągu sześciu lat. Szkoła posiada profil instrumentalny. Prowadzone są zajęcia w klasach: fortepianu, skrzypiec, gitary, fletu, saksofonu, perkusji. Odbywały się również zajęcia w klasach klarnetu, altówki, trąbki. Jesteśmy gotowi wychodzić naprzeciw wyborom kandydatów i otwierać nowe klasy. Oprócz zajęć nauki gry na instrumencie uczniowie uczęszczają na inne lekcje, np. kształcenie słuchu, rytmikę, audycje muzyczne, chór, zasady muzyki, zespoły kameralne, historię muzyki, formy muzyczne, literaturę muzyczną – w zależności od stopnia, cyklu i klasy. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Plan dostosowujemy indywidualnie dla każdego ucznia.Przy szkole działa ognisko umuzykalniające dla tych, którzy nie przejdą pozytywnie egzaminów wstępnych do szkoły, albo ze względu na inną organizację zajęć wybiorą tę formę nauki. Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą. Siedziba Społecznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Lubartowie znajduje się w budynku Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lubelskiej 68.

Co należy zaliczyć do sukcesów szkoły?

– Niewątpliwym sukcesem jest już 16 lat funkcjonowania szkoły. W tym czasie uczyło się w niej 220 uczniów, a 90 z nich zostało absolwentami. Ważne jest, że część z naszych absolwentów decyduje się na podejmowanie nauki w szkołach wyższego szczebla. Zadania realizowane przez szkołę służą rozwijaniu muzycznych talentów dzieci i młodzieży, stwarzają także warunki do doskonalenia umiejętności muzycznych. W kategorii sukcesu należy rozpatrywać nasze dwie cykliczne imprezy. Na Ogólnopolski Konkurs – Festiwal dla uczniów szkół muzycznych przyjeżdżają dzieci i młodzież z całej Polski. „Kulturalna Wiosna” tosynteza sztuk, a jednocześnie integracja różnych środowisk artystycznych naszego regionu. Jako stowarzyszenie patronujemy także imprezie, która na stałe weszła do kalendarza imprez kulturalnych naszego miasta. Jest to Festiwal Muzyki Kameralnej SEMPRE, od dwóch lat odbywający się w październiku w Bazylice św. Anny. „Żadne odtwarzanie nie zastąpi muzyki na żywo, bo to, co się przeżywa na żywo jest niezapomnianym wrażeniem” – te słowa ks. Andrzeja Majchrzaka świetnie oddają ducha tego festiwalu.

Czym jest dla Pani nagroda Burmistrza Miasta Lubartów otrzymana za działalność na rzecz dzieci i młodzieży?

– To przede wszystkim zauważenie i docenienie mojego dziesięcioletniego zaangażowania w działalność na rzecz stowarzyszenia i szkoły muzycznej. Pełniąc funkcję Prezesa Lubartowskiego Towarzystwa Muzycznego staram się aktywnie wspierać rozwój kultury w Lubartowie. Sprawia mi radość włączanie się w przygotowania różnych imprez kulturalnych, wprowadzających dzieci i młodzież w świat sztuki i życia muzycznego. Cieszę się, że władze samorządowe Lubartowa doceniły moje zaangażowanie, tym samym wysyłając komunikat, że funkcjonowanie szkoły muzycznej jest dobrze postrzegane.

Dziękuję za rozmowę.