Obchody Stulecia Niepodległości w Lubartowie

Uchwałą Sejmu RP VIII kadencji z dnia 25 maja 2017 r. ogłoszono rok 2018 rokiem Jubileuszu 100 lecia Odzyskania Niepodległości. Lubartów, jak wiele innych miejscowości, włączył się w obchody tej rocznicy. Dnia 11 listopada 2017 roku powołano komitet honorowy patronujący przedsięwzięciom podejmowanym przez różne środowiska. Inauguracja obchodów nastąpiła 22 stycznia w Lubartowskim Ośrodku Kultury uroczystością przygotowaną przez Szkołę Podstawową nr 3 w rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Okolicznościowy odczyt, znicze na grobach powstańców i koncert w wykonaniu uczniów wyróżnionych w konkursie piosenki patriotycznej uświetniły ten dzień.
Na przestrzeni następnych miesięcy do obchodów włączały się kolejne placówki i środowiska. Podejmowane przez nich inicjatywy i działania były różnorodne:
wystawy, zarówno własne, jak i sprowadzane z zewnątrz – Fundacja Dla Niepodległej, Instytut Pamięci Narodowej,
gazetki okolicznościowe, konkursy artystyczne, historyczne, plastyczne w przedszkolach i szkołach organizowane na poziomie miasta, powiatu, województwa i kraju, akademie i apele;
zajęcia i projekty edukacyjne w przedszkolach i szkołach, w tym Sejmik dzieci i młodzieży miasta Lubartowa;
wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
sesja popularnonaukowa Drogi do Niepodległości i spotkanie poświęcone wybitnym regionalistom Lubartowa, tworzącym niepodległą rzeczywistość;
wpisy do Księgi Pamięć i Zobowiązanie wraz z wystawą „Pamięci wybitnych Lubartowian” eksponowaną na placu miejskim oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej;
uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dniem Pamięci Ofiar Katynia, Dniem Flagi oraz obchodami święta Konstytucji 3 Maja i Świętem Niepodległości;
Lubartowska Wiosna Kulturalna, Przegląd Piosenki Przedszkolnej, Festiwal Pieśni Patriotycznej Ma ojczyzna jest mi bliska;
uroczystości miejskie, koncerty (Marcina Stycznia, Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze, Muzyki Polskiej, Ryszarda Rynkowskiego);
wydarzenia sportowo – rekreacyjne: marsze na orientacje, biegi, w tym Kilometry Niepodległości , rajdy rowerowe, w tym rajd „Sto rowerów w setną rocznicę niepodległości”, rajd Szlakami 1 brygady na Lubelszczyźnie; akcja „100 godzin na rowerach dla Niepodległej”, rozgrywane cyklicznie turnieje szachowe, w tym Triada Niepodległościowa;
ogólnomiejskie projekty: Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”; wspólny polonez i projekt Chórem Niepodległa;
Mobilne Muzeum Multimedialne pod honorowym patronatem Prezydenta RP;
konkurs plastyczny Widokówka z Lubartowa i akcja wysyłania pocztówek 100 pocztówek na stulecie niepodległości;
całotygodniowa Akcja Niepodległa na kartach Literatury, w trakcie której utwory z listy Niepodległa były czytane przez dzieci młodzież i dorosłych we wszystkich przedszkolach, szkołach, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Lubartowski Ośrodek Kultury ;
wielotygodniowa akcja Zapal światełko pamięci naszym bohaterom, prowadzona przez placówki oświatowe z zapaleniem zniczy pamięci we wszystkich miejscach pamięci w Lubartowie i na grobach wielu lubartowian zasłużonych dla niepodległości;
gra miejska Poznajemy przeszłość Lubartowa – szlakiem lubartowskich miejsc pamięci;
wystawa filatelistyczna Niepodległa na znaczkach pocztowych;
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych;
okolicznościowe wydawnictwa – folder Pamięci wybitnych regionalistów, i kartka pocztowa z wystawy filatelistycznej;
Wawrzyny Niepodległości, pamiątkowe medale stulecia (100 na stulecie) a w końcu okolicznościowa tablica Pamięci Mieszkańców Lubartowa;
ogólnopolski konkurs Do hymnu z udziałem wielkiego chóru SP1 ;
miejska gra niepodległościowa organizowana przez harcerzy drużyny Huragan ZHR;
udział w akcji środowiska oświatowego w akcji Rekord dla Niepodległej wspólne śpiewanie hymnu państwowego w dn. 9.XI o godz. 11.11;
wspólne śpiewanie hymnu narodowego w dn. 11.XI o godz. 12.00 – Niepodległa do Hymnu;
kotyliony i wstążeczki, polskie flagi i chorągiewki rozdawane zwłaszcza dzieciom i młodzieży,
i wiele innych działań.
Pobieżne szacunki wskazują na blisko 100 przedsięwzięć organizowanych przez ponad 20 podmiotów: przedszkoli i szkół, jednostek kultury, organizacji i stowarzyszeń. Wszystkim za wszystko dziękujemy.
Podejmowane przez Państwa działania ubogaciły lubartowskie obchody Roku Jubileuszu Niepodległej Rzeczypospolitej i przyczyniły się do nadania mu szczególnego wymiaru. Z życzeniami wielu interesujących przedsięwzięć w przyszłości

Lubartów 11 listopada 2018 r.

Ewa Sędzimierz