Podsumowanie działalności kapituły Księgi Pamięć i Zobowiązanie

Pomysł Księgi powstał w listopadzie 2011 r. Decyzją Burmistrza w dniu 11 XI do Księgi wpisano dwie postaci – Jerzego Kućmińskiego i ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego.

W celu nadania właściwej rangi działalności 13 grudnia 2011 r. podczas obchodów rocznicy stanu wojennego powołano Kapitułę Księgi (12 osób). Częściowa zmiana składu nastąpiła  15 lutego 2016 r. (dokooptowano 4 osoby). Komisja pracowała wg przyjętego w dniu 12 kwietnia 2012 r. regulaminu ( poprawiony w lutym 2016 r.). Na przestrzeni lat odbyto 12 spotkań, na których dyskutowano nad kwestiami związanymi z formą upamiętnienia wybitnych Lubartowian, wielkich wydarzeń i rocznic historycznych. Zorganizowano 14 uroczystości wpisania wskazanych przez Kapitułę postaci do Księgi Pamięć i Zobowiązanie. Specjalna Księga zakupiona została w 2011 roku i była prowadzona przez Barbarę Mazurek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, która zadbała o stronę wizualną. Biogramy zamieszczano w lokalnych mediach oraz na stronie miejskiej w zakładce Księga Pamięć i Zobowiązanie. Biogramy  opracowywały Maria Kozioł i Ewa Sędzimierz przy współpracy innych członków kapituły. Sam wpis, połączony ze spotkaniem i występem artystycznym odbywał się na specjalnej uroczystości w trakcie obchodów świąt Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości (w 2018 r. w związku z jubileuszem 475 rocznicy powstania Miasta w trakcie obchodów  27 maja). Odbywały się one w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury (okresowo w trakcie mszy św. ku czci Ojczyzny w dniach świąt narodowych). Z tej okazji zapraszano przedstawicieli rodzin osób wpisywanych do Księgi. Na przestrzeni lat 2011 – 2018 zaproszono ok. 65 osób. W trakcie uroczystości przedstawiciele rodzin otrzymywali dyplom potwierdzający wpis do Księgi i okolicznościowe wydawnictwa miejskie. W dniu 19 listopada 2018 roku odbyło się posiedzenie, na którym dokonano podsumowania działalności i podjęto decyzję o zamknięciu dotychczas funkcjonującej Kapituły Księgi Pamięć i Zobowiązanie.
Do Księgi Pamięć i Zobowiązanie zgłoszono 26 kandydatur, z tego zaakceptowano 21 do wpisu do Księgi.
2011
K. Kućmiński; ks. A. Tokarzewski
2012
A. Moździński, ks. A. Szulc, W. Śliwina
2013
A. Gojdan, J. Lulek, ks. W. Ligaj
2014
B. Mucharski; A. Mucharski, o. J. Mucharski; J. Jurałomski, S. Wysocki
2015
J. Jastrzębski, J. Mangold
2016
J. Stępiński, H. i R. Morozewiczowie
2017
J. Rafalski
2018
W. Śliwa, H. Czaplicki
(opr. es)
Foto: Elżbieta Bronakowska