„Realni i baśniowi mieszkańcy lasu” – konkurs plastyczny

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Realni i baśniowi mieszkańcy lasu”. Od dzieciństwa czytamy bajki, opowiadania, wiersze, w których  dotykamy tematyki leśnej. Wiele razy zapewne odwiedziliśmy  także osobiście las, ciesząc się jego urokami w różnych porach roku.  Spróbujmy uruchomić naszą wyobraźnię i przedstawić w formie plastycznej nasze doświadczenia związane z lasem. 

Celem konkursu kształtowanie emocjonalnej więzi z przyrodą, rozwijanie wyobraźni w odniesieniu do otaczającej nas przyrody, popularyzowanie wartości przyrodniczych Lubelskich Parków Krajobrazowych, popularyzacja literatury. Ponadto poszerzenie wiedzy z zakresu posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Aby wziąć udział, należy wykonać pracę w dowolnej technice plastycznej: płaskie techniki barwne rysunek/malarstwo/. Uczestnik ma za zadanie zilustrowanie fragmentów z literatury dotyczących tematyki leśnej, postaci realnych, zwierząt, postaci baśniowych związanych z lasem. Format pracy na arkuszu papieru A4 lub A3. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: dzieci w wieku szkolnym klasy 1-3 i młodzież : od klasy 4 do młodzieży szkół średnich włącznie. Uczestnikami konkursu mogą zostać dzieci i młodzież szkolna, a także podopieczni Ośrodków i Domów Kultury na terenie powiatów będących w obrębie działania Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Prace konkursowe należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą placówki. Prace trzeba wysłać do 30 czerwca do godziny 15.30 na adres: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie ul. Leśna 1, 21-100 Lubartów z dopiskiem: Konkurs Plastyczny. Czekają nagrody rzeczowe dla najbardziej kreatywnych osób.

SC