Stypendystki Marszałka z PMDK

Monika Mierzwińska  oraz Nikola Woch zostały  stypendystkami Marszałka Województwa Lubelskiego.  Wieloletnia praca obu młodych plastyczek została doceniona i nagrodzona w postaci stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

 W czasie kilku lat edukacji pod kierunkiem pani Edyty Weremczuk w PMDK wykazały się rzetelną i systematyczną pracą, co zaowocowało wieloma nagrodami w konkursach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

 W bieżącym roku szkolnym Monika Mierzwińska otrzymała trzy znaczące wyróżnienia w konkursach powiatowych i ogólnopolskim. W kategorii 13-15 lat w III. Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  „Anioły”, którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury  w Aleksandrowie Łódzkim, w  Konkursie o zasięgu powiatowym pod tytułem „Zmiany wokół mnie” organizowanym przez Lubartowski Ośrodek Kultury oraz w  XXIII.  Powiatowym Konkursie Plastycznym i Literackim „Opowieści wigilijne”, organizowanym przez  PMDK w Lubartowie.

W ubiegłym roku szkolnym Monika została laureatką XX. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Julii Hartwig” pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymując  nagrodę za ilustrację do wiersza Julii Hartwig pt. „Aleja”.

Spektakularny międzynarodowy sukces odniosła Nikola Woch. Praca Nikoli Woch uczennicy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie otrzymała I nagrodę w VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Pejzaże Mistyczne – Architektura Lublina i okolic” w kategorii klas IV-VIII.

Obecny rok szkolny przyniósł Nikoli Woch kolejne nagrody i wyróżnienia: Nagrodę w kategorii kl. IV-VI w X Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Literackim „Mój Anioł. Spotkanie z Aniołem”,  organizowanym przez MDK w  Krasnymstawie oraz  wyróżnienie w Powiatowym Konkursie „Zmiany wokół mnie” którego organizatorem był  Lubartowski Ośrodek Kultury.

Edyta Weremczuk