Sukces Damiana Ferenca

Praca plastyczna Damiana Ferenca, ucznia drugiej klasy Technikum Budowlanego w RCEZ została wyróżniona w konkursie pt.: „Wojenne dzieciństwo” zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie.

Konkurs poświęcony został 70. rocznicy Niemieckiej Akcji Wysiedleńczej na Zamojszczyźnie. Wojenne losy dzieci pozbawionych praw i wolności stały się tematem przewodnim konkursu. Praca Damiana zatytułowana została „Dziecięca dezolacja” i wyróżniona spośród niemal 150 prac konkursowych. 14 grudnia w lubelskim IPN zorganizowano uroczystość wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie.

Dorota Bułgajewska-Muzyka