Dodatkowy nabór na instalacje solarne

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych montażem instalacji solarnych składających się z 3 paneli i 400 litrowego zbiornika – przewidziane dla 5 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość w ramach projektu pn. ,,Czysta energia dla Lubartowa”.

 Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wymaganych dokumentów tj. deklaracji uczestnictwa i ankiety doboru instalacji w Biurze Obsługi Mieszkańca, Urzędu Miasta Lubartów w terminie do 20.07.2018 r. Jednocześnie informujemy, że o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, można uzyskać pod numerem telefonu: 81 854 46 20. Deklarację uczestnictwa i ankietę doboru instalacji solarnej można pobrać w Urzędzie Miasta Lubartów lub na stronie www.lubartow.pl

UM Lubartów