Od 1 kwietnia wnioski na 500 + też drogą tradycyjną

Od 1 kwietnia można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 + na okres świadczeniowy 2021/2022 drogą tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie lub listownie pocztą.

Przypominamy, że wnioski o świadczenie drogą elektroniczną można było składać od 1 lutego (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS). Natomiast od 1 kwietnia wnioski przyjmowane są też w formie papierowej. Osoby, które nie korzystały z programu, mogą składać wnioski na bieżąco. Wnioski o świadczenie wychowawcze dostępne i przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3 Maja 24A (obok biblioteki) od poniedziałku – do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 81 852-60-32; 81 852-60-33.

Prawo do świadczenia wychowawczego w obecnym okresie świadczeniowym ustalone jest do dnia 31 maja 2021r.

Prawo do świadczenia wychowawczego w kolejnym okresie świadczeniowym ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca 2021 do dnia 31 maja 2022 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu świadczeniowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego.

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie przesłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Aktualne informacje o programie „Rodzina 500+” znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus