Trwa nabór wniosków online w programie 500+

Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego 500+

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 od 1 lutego 2021 r. będzie można składać online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), natomiast od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie lub listownie pocztą.

Osoby, które nie korzystały z programu, mogą składać wnioski na bieżąco.

Wnioski o świadczenie wychowawcze dostępne i przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3 Maja 24A (obok biblioteki)

od poniedziałku – do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30

tel. 81 852-60-32 tel. 81 852-60-33

Prawo do świadczenia wychowawczego w obecnym okresie świadczeniowym ustalone jest do dnia 31 maja 2021 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego w kolejnym okresie świadczeniowym ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca 2021 do dnia 31 maja 2022.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu świadczeniowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego.

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie przesłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jednocześnie informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus znajdują się aktualne informacje o programie „Rodzina 500+”.