Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zawiadamia, że poszukuje organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym dla miasta Lubartów, które przystąpią w okresie od miesiąca października 2017 r. do końca czerwca 2018 r. do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Bliższe informacje o zasadach realizacji Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej lub można je uzyskać w MOPS w Lubartowie ul. 3 Maja 24A.