REGULAMIN XXIII Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Lubartowa

1. Oficjalna nazwa Plebiscytu brzmi: XXIII Plebiscyt na Dziesięciu Najpopularniejszych Sportowców Lubartowa; 2. Organizatorem Plebiscytu jest Lubartowski Ośrodek Kultury; 3. W Plebiscycie mogą brać udział Sportowcy trenujący w klubach na terenie miasta Lubartów oraz powiatu lubartowskiego, a także Sportowcy zamieszkali na terenie powiatu lubartowskiego, zgłoszeni przez kluby sportowe, instytucje i osoby prywatne; 4.Termin zgłaszania kandydatur sportowców do „Złotej Dziesiątki” to 31.01.2019 r.; 5. Głosowanie odbywa się w jednym etapie i wyłącznie za pomocą SMS. Termin rozpoczęcia głosowania to 7 marca 2019 r., a zakończenia 31 marca 2019 r. (do godz. 24.00). 6. Aby zagłosować, należy wysłać SMS na numer 71880 (cena 1 zł plus VAT), wpisując słowo sonda oraz kod podany przy imieniu i nazwisku kandydata z listy opublikowanej w papierowym wydaniu „Lubartowiaka” i na stronie internetowej Lubartowiaka (np.: sonda sportowiec 01). Sportowiec otrzymuje 1 głos za 1 SMS. Zasada ta obowiązuje w obu kategoriach. Ważne są wyłącznie SMS-y, w których wpisano poprawnie kod kandydata. Każdy z uczestników naszej wspólnej zabawy może przysłać dowolną ilość SMS. Zgłoszenia wysyłane z bramek SMS nie biorą udziału w głosowaniu. 7. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów promocyjnych i reklamowych bez roszczeń finansowych z tym związanych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
8. Wybierani przez Czytelników sportowcy utworzą „Złotą Dziesiątkę”, którą dzielimy na dwie kategorie: młodszą – do 18 lat: starszą – powyżej 18 lat. Tym samym „Złota Dziesiątka” składała się będzie z dwóch umownych „piątek”. O wyborze „Złotej Dziesiątki” decyduje suma głosów z nadesłanych SMS-ów; 9. Wyniki głosowania na sportowców zostaną ogłoszone podczas Gali Sportowców 12 kwietnia 2019 r. w Restauracji Wincentów.
Nagroda dla Czytelników
Głosujący na sportowców będą mogli dodatkowo wziąć udział w konkursie „Nagroda dla Czytelników”, w którym co roku nagrodę funduje firma Społem Lubartów. O tym, jaka to nagroda i terminie rozpoczęcia głosowania, poinformujemy na naszej stronie internetowej. Aby zawalczyć o nagrodę, będzie trzeba wysłać (jednorazowo!) SMS na numer 668 695 951 (opłata według taryfy operatora) oraz dokończyć zdanie: „Tam gdzie jest sport, jest …”. Zwycięzcą zostanie autor najciekawszej wypowiedzi, które będzie oceniać komisja składająca się z zespołu redakcyjnego Lubartowiaka oraz dyrekcji Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się podczas Gali Sportowców.
JAK GŁOSOWAĆ ?
Wybieramy „Złotą Dziesiątkę” podzieloną na dwie kategorie: młodsza – do 18 lat oraz starsza – powyżej 18 lat. Aby wziąć udział w głosowaniu na sportowców, należy wysłać SMS na numer 71880 (cena 1 zł plus VAT), wpisując kod podany przy imieniu i nazwisku kandydata
(np.: sonda sportowiec 01).