Rusza następna edycja Budżetu Obywatelskiego

25 maja o godz. 15:00 odbędzie się  spotkanie z mieszkańcami online, a dzień później rozpocznie się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

o przystąpieniu do konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lubartów w sprawie

Budżetu Obywatelskiego 2022

Na podstawie Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XXVII/202/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2021 r. poz. 705) niniejszym ogłaszam rozpoczęcie konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie od mieszkańców Miasta Lubartów propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

 1. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r.,
  o godzinie 15
  00 poprzez platformę Microsoft Teams. W celu wzięcia czynnego udziału w dyskusji należy dołączyć do spotkania poprzez uruchomienie (kliknięcie) linku, który udostępniony będzie na stronie internetowej www.lubartow.pl, w zakładce Budżet Obywatelski 2022 we wskazanym powyżej terminie.

Spotkanie transmitowane będzie za pośrednictwem serwisu YouTube na oficjalnym kanale Miasta Lubartów. Link dostępny będzie na stronie internetowej www.lubartow.pl w zakładce Sesje i komisje Rady Miasta.

 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasto Lubartów, ogólnodostępne dla mieszkańców Miasta, z uwzględnieniem lokalnej infrastruktury.

 1. Zasady zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego:

  1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Lubartów.

  2. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miasto Lubartów.

  3. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.

  4. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa się na piśmie na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.lubartow.pl, w zakładce Budżet Obywatelski 2022 oraz w wersji papierowej
   w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.

Projekty mogą być również zgłaszane za pośrednictwem strony www.lubartow.budzet-obywatelski.org 

Szczegółowa informacja o sposobie elektronicznego zgłaszania projektów dostępna jest pod wskazanym powyżej adresem.

  1. Wypełnione formularze z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego 2022 należy składać w terminie od 26 maja 2021 r. do 23 czerwca 2021 r.

Burmistrz Miasta Lubartów

(-) Krzysztof Paśnik