Szkolenia i staże dla młodych

Od 1 maja 2016 r. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” skierowany do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu z terenu województwa lubelskiego.

W ramach projektu realizowanego przez filię w Lubartowie osoby te bezpłatnie mogą skorzystać z:

1) indywidualnego poradnictwa zawodowego,

2) grupowego poradnictwa zawodowego,

3) treningu umiejętności społecznych,

4) szkoleń:

  • Sprzedawca z obsługą klienta i kasy fiskalnej (104 godz.),
  • Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych (104 godz.),
  • Kelner-barman z egzaminem zewnętrznym (200 godz.),
  • Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawnieniami do montażu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym (208 godz.).

kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje,

5) płatnych 4-miesięcznych staży zawodowych (1 280,66 zł brutto miesięcznie wraz z pochodnymi pracodawcy i pracownika).

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają:

  • materiały szkoleniowe,
  • ciepłe posiłki w trakcie szkoleń,
  • stypendium szkoleniowe,
  • zwrot kosztów przejazdu na szkolenia,
  • możliwość pokrycia kosztów opieki nad osobą zależną.

W sprawach rekrutacji do projektu lub ewentualnych kontakt pod nr tel. logo frl691 356 573