Uwaga krwiodawcy: zmiana miejsca oddawania krwi

Od 27 marca zmieniło się miejsce oddawania krwi dla krwiodawców z Lubartowa i okolic. Oddział terenowy Regionalnego centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie został przeniesiony do budynku przy ul.
Słowackiego 11 (naprzeciwko Starostwa Powiatowego).

Krew można oddawać w poniedziałki i piątki w godz. 7.00 – 11.30. Zachęcamy.