„440 lat tradycji rzemiosła w Lubartowie”

Muzeum Ziemi Lubartowskiej przygotowało wystawę stałą. Jej oficjalne otwarcie zbiegło się z wernisażem ekspozycji przygotowanej wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych w Lubartowie – „440 lat tradycji rzemiosła w Lubartowie”. Zgromadzone na niej przedmioty przypominają o dawnym kunszcie, o zapomnianych już zawodach.

rzemieslnicy_lubartowscy
Lubartowscy rzemieślnicy – fotografia z roku ok. 1934. Za udostępnienie dziękujemy firmie DePRO

 

– Otwieramy wystawę bardzo ważną dla Lubartowa i piękną. Praktyka rzemieślnicza jest bowiem blisko związana z przeszłością tego miasta – powiedział dyrektor muzeum Longin Tokarski podczas wernisażu w środę 2 grudnia. – Jest to także opowieść o ludziach, którzy tutaj żyli, tworzyli i nadal tworzą naszą rzeczywistość.

Podczas otwarcia wystawy burmistrz Janusz Bodziacki przypomniał o przejęciu dawnego Muzeum Regionalnego przez Miasto Lubartów. – Czerpanie z historii i pielęgnowanie tradycji dla każdej społeczności jest bardzo ważne – powiedział. – Dlatego cieszę się, że samorząd miasta przeciwstawił się pomysłowi zlikwidowania muzeum. Budynek został przejęty decyzją rady miejskiej od zarządu województwa w 2014 roku. Dziś otwieraną wystawą stałą idziemy krok dalej. Myślę, że niebawem ustanowiony zostanie także statut muzeum.

Obecny na otwarciu prof. Ryszard Szczygieł z Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej mówił o początkach istnienia Cechu w Lubartowie. Sięgnął także do ważnego momentu dla miasta, czyli przywileju udzielonego przez Zygmunta Starego Piotrowi Firlejowi w 1543 roku. – Tych ponad 470 lat Lubartowa to jest 15 pokoleń, które tutaj pracowały w handlu i usługach,  przeżywały swoje trudności – mówił profesor. Wspomniał także o notatce Wandy Śliwiny, dotyczącej istnienia cechu już w 1575 roku, a także o statucie dla organizacji cechowej, który pochodzi z 1580 roku. Mówił o likwidacji placówek muzealnych na przestrzeni ostatnich lat, między innymi w Kraśniku. – Chciałbym publicznie podziękować radzie miasta i panu burmistrzowi za to, że to miejsce (muzeum – red.) możemy nazwać świątynią wiedzy i tradycji. – To świadczy o dużej świadomości regionalnej. 

Wiesław Stępiński, kierownik Cechu Rzemiosł zauważył, że to jedna z organizacji, które oprócz Miasta i Kościoła istnieją w Lubartowie nieprzerwanie od 1580 roku. – Ta wystawa jest próbą przypomnienia o rzemiośle i być może zgromadzone eksponaty nie stanowią dużej wartości materialnej, ale mają wartość sentymentalną – powiedział. Zwrócił także uwagę zgromadzonych gości na fotografię w centralnym punkcie wystawy, en face głównego wejścia na salę wystawienniczą. Jest to dużych rozmiarów powiększenie fotografii przedstawiającej lubartowskich rzemieślników (widoczna u góry artykułu). – Być może ktoś z mieszkańców rozpozna sfotografowane osoby i uda się uzyskać więcej informacji na temat Cechu Rzemiosł. Prosimy o apel w mediach i pomoc w dotarciu do mieszkańców z tą fotografią – dodał  Wiesław Stępiński.

Swoje miejsce na wystawie stałej w Muzeum Ziemi Lubartowskiej znalazły eksponaty archeologiczne. Pochodzą one ze znalezisk podczas prac związanych z rewitalizacją Lubartowa oraz budową obwodnicy Kocka. Ich pochodzenie oraz przeznaczenie pomógł ustalić archeolog Michał Kubera.

Muzeum Ziemi Lubartowskiej przy ul. Kościuszki 28 jest czynne codziennie w godz. 8.00-15.30 (na przemian w soboty lub niedziele od godz. 09.00 do 16.00 – informacja pod nr tel.: tel. 81 855-28-08 ).

Aleksandra Jędryszkamuzeum_47

 muzeum_1 muzeum_2 muzeum_3 muzeum_4 muzeum_5 muzeum_6 muzeum_7 muzeum_8 muzeum_9 muzeum_10 muzeum_11 muzeum_12 muzeum_13 muzeum_14 muzeum_15 muzeum_16  muzeum_18 muzeum_19 muzeum_20 muzeum_21 muzeum_22 muzeum_23 muzeum_24 muzeum_25 muzeum_26 muzeum_27 muzeum_28 muzeum_29  muzeum_31 muzeum_32 muzeum_33 muzeum_34 muzeum_35 muzeum_36 muzeum_37 muzeum_38 muzeum_39 muzeum_40 muzeum_41 muzeum_42 muzeum_43 muzeum_44 muzeum_45 muzeum_46