Będzie praca, praca, praca!

To niewątpliwie sukces: Rada Ministrów poparła wniosek władz miasta Lubartów. Dzięki temu powiększona została specjalna Strefa Ekonomiczna przy ul. Gazowej w Lubartowie. W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców lubartowska podstrefa zyskała dwa obszary o łącznej powierzchni 4,39 ha.

O powiększenie strefy ubiegały się władze miasta. Dzięki tym staraniom na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca br. doszło do rozszerzenia granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK Mielec. Co to oznacza dla mieszkańców? – Ogólnie oznacza to, że jest realna szansa na zbudowanie kolejnych zakładów pracy i takie działania już podejmujemy. A to z kolei oznacza, że będą nowe miejsca pracy dla mieszkańców – odpowiada Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki. – Ogłoszony jest już przetarg na sprzedaż części gruntu o powierzchni 3,3 ha.
Obszar włączony do lubartowskiej podstrefy są to tereny stanowiące własność miasta, niezabudowane, położone przy ul. Strefowej, przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod tzw. Obszar Produkcji i Zaplecza Technicznego. Dojazd tam odbywa się z odległej tylko o około 400 metrów Drogi Krajowej nr 19, poprzez drogi powiatowe: ul. Nowodworską i Lipową.
Nowe tereny, tak samo jak te należące już wcześniej do Strefy Lubartów (dotychczas było to 19 ha), posiadają dostęp do kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz sieci gazowej.
Na terenie SSE Lubartów działa od kilku lat Motyl S.C. Zakład Produkcji Narzędzi Ściernych. Lubartowska Drukarnia PEGWAN to kolejna firma produkcyjna, która uzyskała już zgodę na prowadzenie swojej działalności w Podstrefie Lubartów. Na terenach inwestycyjnych poza strefą działa m.in. Sewiler Sp. z o.o. – Fabryka Okien, Centrum Dystrybucyjne Jeronimo Martins oraz kilku innych przedsiębiorców. Firmy chętnie inwestują na terenach w takich strefach gospodarczych, bo mogą tam liczyć na ulgi podatkowe.
Pierwsze inwestycje na nowo przyłączonych terenach planowane są już w 2018 roku.

(J.A.) , fot. Michał Jędrzejewski/DePro