Bodziacki wygrał w sądzie z Paśnikiem

Z wniosku Janusza Bodziackiego w trybie wyborczym Sąd Okręgowy w Lublinie wydał  8 października orzeczenie, w sentencji którego zakazał emisji spotu na stronie Komitetu Wyborczego Wspólny Lubartów, Facebook oraz w telewizji Spółdzielni Mieszkaniowej Kanał S.

Ponadto sąd nakazał zamieścić w telewizji Kanał S planszę całoobrazową sześć razy w ciągu dnia, przez siedem dni następujących po wyroku oraz na portalu Komitetu Wspólny Lubartów i Facebook. Sprostowanie dotyczy podanej w spocie wyborczym informacji przez Paśnika. Okazuje się, że nieprawdziwe jest twierdzenie, że ceny za śmiecie wzrosły o 100%, nieprawdziwe jest twierdzenie że woda i ścieki wzrosły o 37%, nieprawdziwe jest twierdzenie, że zadłużenie miasta wzrosło do 33 mln zł. Sąd zasądził od p. Paśnika kwotę 2000 zł na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny w Lubartowie i zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla J. Bodziackiego. Orzeczenie jest jeszcze nieprawomocne.

Red.