Kardynał Józef Glemp w Lubartowie

– To historyczne wydarzenie – mówi ks. Andrzej Majchrzak, proboszcz parafii św. Anny w Lubartowie. – Jest ogromnym wyróżnieniem dla miasta. Osobiście spotkałem Prymasa po raz pierwszy w życiu. Ks. Kardynał Józef Glemp ciepło rozmawiał z ludźmi, błogosławił dzieci.

–  Dziękuję Panu Bogu, że w starych latach pozwala mi uczestniczyć jeszcze w takich uroczystościach – powiedział podczas Eucharystii odpustowej ks. Prymas. – Świętej Annie zawdzięczamy dzisiejszy przypływ większych łask bożych. Wystarczy spojrzeć na świątynię, na bazylikę i pomyśleć, czy jest w Polsce piękniejszy obiekt barokowy o tak ślicznym wyrazie, jak zbudowany tutaj dla św. Anny w XVIII wieku? Więcej w wydaniu papierowym Lubartowiaka

(J.A.)