Konkurs„Nagrody dla Czytelników” z okazji Dni Lubartowa 2019

Zapraszamy do udziału w konkursie podczas festynu miejskiego 1 czerwca.

Główną nagrodą jest rower od firmy LUVI Janusz Pożak, do wygrania są vouchery do Restauracji Wincentów, drukarka Canon od firmy Społem Lubartów i upominki od Lubartowskiego Ośrodka Kultury.

Aby wziąć udział w konkursie, będzie trzeba w dniu festynu wypełnić kupon w biurze organizacyjnym, wpisując swoje imię i nazwisko.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem Konkursu „Nagrody dla Czytelników” jest Lubartowski Ośrodek Kultury.

2. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się podczas festynu z okazji Dni Lubartowa w dn. 01.06.2019 r.

3. W konkursie biorą udział osoby, które wypełnią kupon dostępny w biurze organizacyjnym festynu.

4. Nagrody otrzymają osoby wyłonione podczas rozstrzygnięcia.

5. W konkursie mogą uczestniczyć, niezależnie od wieku, wszyscy Czytelnicy „Lubartowiaka”.

6. Niezbędnym i koniecznym warunkiem odebrania nagrody jest obecność na rozstrzygnięciu konkursu podczas festynu miejskiego w dniu 1 czerwca (na placu przed Urzędem Miasta), posiadanie przy dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja)

8. Zwycięzca musi pojawić się na scenie w ciągu 2 minut od wyczytania nawziska. W przeciwnym razie Organizator wybiera kolejną osobę aż do skutku. Ta sama osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę. W przypadku wybrania po raz drugi tej samej osoby, wyłonimy następną

9. W przypadku wygrania nagrody Uczestnik zgadza się na podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych

10. Wszyscy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych w celach marketingowych oraz zgodnie z przepisami RODO.

11. Z konkursu wyłączeni są pracownicy, instruktorzy i stażyści Lubartowskiego Ośrodka Kultury wraz z najbliższą rodziną.