Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów

Od 18 października ruszyły konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 – 2035. Uwagi do zaprezentowanego dokumentu można zgłaszać do urzędu do 22 listopada.

Do konsultacji burmistrz zaprosił  zarówno mieszkańców miasta, jak też sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wersja papierowa projektu dostępna jest w Urzędzie Miasta Lubartów (w Biurze Obsługi Mieszkańców), w Lubartowskim Ośrodku Kultury oraz Punkcie Informacji Turystycznej. Uwagi można zgłaszać poprzez:

  • formularz uwag – dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów, który można przesłać na adres mailowy: [email protected], pocztą na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów lub dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów,
  • formularz uwag on-line (w formacie pdf/doc) – dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców
  • formularz elektroniczny pod adresem: https://forms.gle/ZE3K2v1rgRjkkFN79.25 października o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie online, na którym również będzie można zgłaszać opinie, uwagi oraz sugestie dotyczące projektu strategii.