Konsultacje w sprawie nazwy ulicy i placu

W kwietniu mieszkańcy Lubartowa będą mogli zgłosić uwagi dotyczące nazwy ulicy i placu przed Ratuszem. Z inicjatywy burmistrza Lubartowa ogłoszone zostały konsultacje społeczne, które potrwają od 25 do 30 kwietnia.

Chodzi o Plac Księcia Pawła Karola Sanguszki – to propozycja nazwy dla placu przed Urzędem Miasta Lubartów znajdującego się pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Rynek I, Farna, Rynek II.  Kolejna propozycja dotyczy nazwy ulicy. Zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta ulica przebiegająca od Jana Pawła II do Armii Krajowej miałaby nosić imię Józefa Lulka.

Zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, ponieważ zależy nam na opinii mieszkańców w tej sprawie – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Miasta Lubartów.

Konsultacje rozpoczną się 25 kwietnia. Tego dnia w Urzędzie Miasta Lubartów w godz. 15.30-18.00 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami, w trakcie którego będzie można zgłaszać swoje opinie. Do 30 kwietnia będzie można również przekazać uwagi na piśmie na adres Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:[email protected].

Materiał: UM Lubartów