Lubartów wśród miast, które powalczą o środki unijne

To duży krok w stronę unijnych pieniędzy na inwestycje dla Lubartowa. Burmistrz Miasta Krzysztof Paśnik podpisał we wtorek 28 stycznia list intencyjny na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego.

To ważne porozumienie o współpracy na najbliższe lata – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Miasta Lubartów.

Podpisanie listu intencyjnego przez 21 gmin i 5 powiatów jest pierwszym etapem przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W ramach współpracy partnerzy wyznaczyli Gminę Lublin na lidera, który zapewni wszystkim partnerom udział w pracach przygotowawczych do kolejnej perspektywy finansowej. Efektem tych prac ma być m.in. wspólna strategia rozwoju i nowe projekty. W obecnej perspektywie finansowej, w ramach ZIT inwestycje sięgają ponad 110 mln euro. Jednym z realizowanych projektów jest Zielony LOF, którego liderem jest Lubartów. W ramach projektu w mieście prowadzona jest m.in. rewitalizacja parku miejskiego. Powstały też ścieżki rowerowe.

Działania planowane do wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kolejnej perspektywie finansowej będą kontynuacją tych zapoczątkowanych w latach 2014–2020. Kierunki działań dotyczą m.in. rozwoju i integracji systemów transportowych, rozwoju polityki społecznej w LOF ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych oraz adaptacji do zmian klimatu. Projekty inwestycyjne uzupełnią działania w zakresie wsparcia edukacji oraz włączenia społecznego.

UM Lubartów