Lubartów wśród „Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play”

W piątek 7 grudnia, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wręczone zostaną certyfikaty „Gmina Fair Play.” W tegorocznej, XI edycji konkursu otrzyma je 65 samorządów z całej Polski, w tym Lubartów. Na wręczenie certyfikatów oraz nagród głównych dla samorządów zaproszony został Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki. Poznanie pozycji marketingowej miasta na tle gmin w Polsce, rekomendacje od biznesu i szeroka promocja – to zdaniem burmistrza efekty włączenia się w ten ogólnopolski program.

Oficjalne ogłoszenie wyników dwóch ogólnopolskich konkursów „Przedsiębiorca Fair Play” oraz „Gmina Fair Play” nastąpi podczas gali z udziałem Eugeniusza Grzeszczaka – Wicemarszałka Sejmu RP, Olgierda Dziekońskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewy Kierzkowskiej – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jacka P. Męciny – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Bożeny Lubińskiej-Kasprzak – Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Andrzeja Arendarskiego – Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Swój udział w uroczystości zapowiedzieli także parlamentarzyści.

– Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją Lokalną w Warszawie dokonały oceny naszego miasta wraz z przeprowadzonym audytem oraz zapytaniem do przedsiębiorców i inwestorów. Kapituła tych dwóch podmiotów przyznała naszemu miastu tytuł „Gminy Fair Play” – Certyfikowana lokalizacja inwestycji. Efektem tego działania będzie poznanie pozycji marketingowej miasta na tle gmin w Polsce, rekomendacje od biznesu i szeroka promocja – mówił burmistrz Janusz Bodziacki podczas sesji Rady Miasta (27 listopada).

Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Organizatorem programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz „Gmina Fair Play”, afiliowanych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Projekty prowadzone są pod patronatem Marszałków i Wojewodów.

(J.A.), SN