Można składać projekty w Budżecie Obywatelskim 2021

Ruszył nabór projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów. Kwota przeznaczona na projekty wynosi 410 tysięcy złotych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do 23  czerwca.

W ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasto Lubartów, ogólnodostępne dla mieszkańców Miasta, z uwzględnieniem lokalnej infrastruktury. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane przez mieszkańców mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Lubartów. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miasto Lubartów. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów.

Projekty należy przesyłać za pośrednictwem formularza  dostępnego na platformie BO pod adresem https://lubartow.budzet-obywatelski.org/  Na tej stronie znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące harmonogramu oraz regulamin budżetu.