Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Lubartowie

Młodzieżowa Rada Miasta odbyła swoje pierwsze posiedzenie 5 grudnia. Młodzieżowi radni złożyli ślubowanie oraz wybrali 5 – osobowe prezydium rady.

Pierwsze obrady otworzył Grzegorz Gregorowicz – przewodniczący Rady Miasta Lubartów. Prowadził je do momentu wyboru przewodniczącego, którym został Kacper Sowa.

-Można by powiedzieć „Vox populi, vox Dei” (dop. red. Głos ludu (jest)głosem Boga). Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że to mi będzie dane przewodniczyć obradom pierwszej Młodzieżowej Rady Miasta Lubartów. Jestem też świadomy licznych obowiązków jakie niesie za sobą piastowanie tej zaszczytnej funkcji. Z tego miejsca chcę obiecać, że obrady pod moim kierownictwem będą prowadzone w imię zasad sprawiedliwości i uczciwości, a wszelkie moje działania, jakie będę podejmował jako przewodniczący będę czynił dla dobra naszego miasta – mówił przewodniczący tuż po wyborze. – Liczę na współprace ze strony wszystkich młodzieżowych radnych jak i instytucji samorządowych naszego miasta – dodał.

Wiceprzewodniczącą rady została Zuzanna Mitura, a sekretarzem – Martyna Lal. Do składu prezydium Młodzieżowej Rady Miasta wybrani zostali także Aleks Petkowicz i Ksawery Rubach.

Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta to między innymi odpowiedź burmistrza Krzysztofa Paśnika na sygnały młodych mieszkańców miasta dotyczące potrzeby utworzenie tego typu gremium.

– Cieszę się, że wreszcie po latach prób udało się powołać Młodzieżową Radę Miasta. Jestem otwarty na współpracę i rozmowę z Wami. Chcę, aby młodzi ludzie mieli wpływ na to co się dzieje w mieście – mówił burmistrz podczas pierwszego posiedzenia Rady Miasta.

Młodzi radni przegłosowali także pomysł zorganizowania konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miasta, który ma zostać ogłoszony w szkołach.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta będzie między innymi promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych, promocja kultury tworzonej przez młodzież oraz działania na rzecz obrony praw ucznia i ochrony środowiska. W jej skład wchodzi 14 uczniów lubartowskich szkół wybranych w wyborach, które odbyły się kilka tygodni temu. Radni będą pełnili swoją kadencję przez 2 lata.

Katarzyna Wójcik