Pomoc dla osób starszych

Z uwagi na aktualną sytuację spowodowaną koronawirusem oraz wytycznymi dotyczącymi organizacji pomocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje że w razie potrzeby osoby objęte kwarantanną, a w szczególności starsze, samotne i niepełnosprawne, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, otrzymają wsparcie.

Osoby, o których mowa, będą weryfikowane przez pracowników  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. W tym celu pracownicy MOPS będą kontaktować się z tymi osobami telefoniczne, co pozwoli określić, czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Żywność będzie dostarczana przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska Obrony Terytorialnej i Policji.

Instrukcja pomocy żywnościowej  dla osób potrzebujących objętych kwarantanną.

SANEPID zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej

OPS otrzymał od MRPiPS spis organizacji wraz z kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:

FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

-POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

-CARITAS

-STOWARZYSZNIE ODRA- NIEMEN

Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty

OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS

OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość  i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.

Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.