Prawdziwe koszty przebudowy budynku Punktu Informacji Turystycznej

W przestrzeni publicznej pojawia się ostatnio wiele nieprawdziwych informacji o kosztach przebudowy budynku przy ul. Farnej 4, w którym powstał Punkt Informacji Turystycznej. Ich celem jest zdyskredytowanie pracy burmistrza i pracowników Urzędu Miasta z powodów politycznych lub osobistych, a nie rzetelne informowanie o jego działaniach.

Koszty przebudowy budynku były następujące:

Studium wykonalności – 1195,57

Dokumentacja – 24 000,00

Wykonawstwo – 368 420,31

Inspektorzy nadzoru – 4900,00

W sumie: 398 515,88 zł brutto.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, projekt Zielony LOF realizowany w formule Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej wynosi łącznie 259 048,04 zł.

Oznacza to, że ostatecznie ponoszony przez Gminę Miasto Lubartów koszt przebudowy budynku to kwota 139 467,84 zł i to stanowi wydatek z budżetu miasta.

Oddzielnie poniesionym wydatkiem jest koszt zakupu wyposażenia PIT, który wyniósł 42 741,63 zł (w tym zakup mebli, kasy fiskalnej i sprzętu komputerowego).

Nawet jeżeli dodamy do tego zakup budynku zrealizowany w 2012 roku przez ówczesnego burmistrza miasta za kwotę 451 tysięcy złotych. Wartości te będą nadal dalekie od podawanych w przestrzeni publicznej kwot.

Należy również zaznaczyć, że przebudowa objęła nie tylko część nadziemną ale również podziemną część budynku. Zgodnie z zaleceniami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajdujące się pod postawionym w latach 30 XX wieku piwnice stanowiące fragment dawnej zabudowy rynku Lubartowa zostały zabezpieczone i poddane zabiegom konserwacyjnym. Jako element dziedzictwa Lubartowa będą mogły służyć nie tylko obecnemu, ale również kolejnym pokoleniom Lubartowian w takiej bądź innej formie.

Nowy wymiar uzyskał też znajdujący się przy budynku kopiec ziemny, stanowiący zwieńczenie piwnic, w miejscu którego wybudowany został granitowy, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, taras, który będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany również w formie małej sceny.

Najważniejszym jednak, pomijanym w wypowiedziach aspektem, jest fakt, że od grudnia 2020 roku w Lubartowie, w opisanym powyżej budynku, funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej. Obsługiwany jest przez osoby zatrudnione w Lubartowskim Ośrodku Kultury, w redakcji Lubartowiaka, przez osoby, które przy okazji realizowanych normalnie zadań dodatkowo wykonują czynności związane z informacją turystyczną. Oznacza to, że nie generując dodatkowych kosztów związanych z bieżącą obsługą, udało się zapewnić miejsce, w którym osoby odwiedzające nasze miasto mogą się zapoznać z jego historią, współczesnością, zakupić pamiątki z nim związane i porozmawiać z uśmiechniętymi i życzliwymi ludźmi o atrakcjach turystycznych Lubartowa i okolic. Zapraszamy do odwiedzenia nowego obiektu i dokonania własnej oceny tego miejsca.

Red.