Rozpoczęła się przebudowa ulicy Lubelskiej

To jedna z największych i najważniejszych inwestycji drogowych w Lubartowie w ostatnim czasie. 23 kwietnia rozpoczęła się przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z DK nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową.

To wyjątkowo ważna inwestycja nie tylko ze względów komunikacyjnych, ale również ze względów bezpieczeństwa. Wartość inwestycji to ponad 4 mln złotych. Realizowana jest w ramach projektu Mobilny LOF. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów. W związku z przebudową ulicy zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ul. Lubelskiej od skrzyżowania z DK nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową. Zakończenie robót planowane jest na 30 września br.

Roboty drogowe będą obejmowały przebudowę chodnika ul. Lubelskiej. Na blisko 500- metrowym odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Piaskowa – Kolejowa, po stronie wschodniej, do rowów odwadniających przy ul. Lubelskiej zaplanowano wykonanie robót rozbiórkowych, ustawienie krawężnika i obrzeży, wykonanie ścieżki rowerowej i zjazdów, wykonanie nawierzchni chodnika – informuje Łukasz Chomicki, rzecznik prasowy ratusza.

W zakresie przebudowy ulicy Lubelskiej znajdują się:

– ograniczenie jezdni obustronnymi krawężnikami na całej długości,

– szerokość jezdni 10 m na całej długości, z podziałem na 3 pasy ruchu, skrajne pasy przeznaczone dla ruchu przelotowego, pas środkowy – do skrętów w lewo,

– podzielenie środkowego pasa ruchu wysepkami na krótsze odcinki, w celu zapobieżenia wykorzystaniu tego pasa do wyprzedzania i jazdy ze zbyt dużą prędkością,

– zwiększenie liczby wyznaczonych miejsc przekraczania jezdni, z urządzeniem azyli dla pieszych i wyposażeniem wszystkich przejść w ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami (obniżone krawężniki, żółte płytki ostrzegawcze z wypustkami),

– budowa chodnika przyległego do jezdni, o szerokości 2,0 m, po zachodniej stronie ulicy na całej długości między skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19,

– budowa opaski (bezpiecznika) przy wschodniej krawędzi jezdni,

– przebudowa istniejącego ciągu asfaltowego wzdłuż zabudowy po wschodniej stronie ulicy na potrzeby ruchu rowerowego i pieszego,

– wyposażenie wszystkich posesji i dróg prowadzących w głąb osiedla w miejscowości Łucka w zjazdy łączące się bezpośrednio z jezdnią ulicy Lubelskiej,

– urządzenie dwóch zatok postojowych przy jezdni w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wsi Łucka, w miejscach niekolidujących ze zjazdami, skrzyżowaniami, przejściami przez jezdnię i przystankami autobusowymi, skrzyżowaniami, przejściami przez jezdnię i przystankami autobusowymi,

– budowa zatok przystankowych z wiatami i wymiana wiat przystanków istniejących w celu nadania im jednolitej formy,

– budowa ścieków przykrawężnikowych na całej długości ulicy,

– odprowadzenie wody do rowów przydrożnych ściekami podchodnikowymi tam, gdzie te rowy istnieją lub da się je wykonać,

-wykorzystanie istniejących studzienek ściekowych na odcinku ulicy bez rowów,

-wprowadzenie oznakowania informującego o przeznaczeniu pasów ruchu i o zasadzie ruchu na pasie środkowym, – wykonanie oznakowania zgodnie z wprowadzaną organizacją ruchu.

Sylwia Cichoń