Skalar zaprasza dzieci na naukę

Bezpłatne zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Miasta Lubartowa

Lubartowski Klub Pływacki SKALAR zaprasza dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 4 w Lubartowie na bezpłatne zajęcia z nauki i doskonalenia pływania, które odbywać się będą od marca do grudnia br. na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie. Godziny zajęć będą ustalone i podane na stronie internetowej klubu www.lkp-skalar.pl (będą to godziny popołudniowe). Zajęcia realizowane będą w związku z Ogólnopolskim Projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. „Umiem pływać” przy współudziale Gminy Miasta Lubartów.

Projekt podzielony będzie na 3 edycje: 1 edycja – marzec-maj 2018 r., 2 edycja – maj-wrzesień 2018 r., 3 edycja – październik-grudzień 2018 r.

Zapisywać dzieci do projektu można elektronicznie smsem pod nr telefonu 502639591 lub drogą mailową lkp_skalar@onet.pl w treści: Projekt Umiem pływać, imię i nazwisko dziecka, klasa (np. III c), SP1 lub SP4. Jeżeli jest zgłoszenie mailowe, proszę podać nr telefonu kontaktowy.

Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. Harmonogram zajęć oraz lista uczestników będą dostępne wkrótce na stronie internetowej www.lkp-skalar.pl. W sprawie projektu głównym źródłem informacji będzie strona klubowa www.lkp-skalar.pl. Prosimy na pierwsze zajęcia przynieść wypełnioną deklarację oraz podpisany regulamin przez opiekuna (dostępne są poniżej do pobrania).

Dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie będą od marca do grudnia 2018 r. (będą również 3 edycje) uczęszczały na zajęcia z nauki i doskonalenia pływania również z projektu „Umiem pływać” realizowanego przez Lubartowski Klub Pływacki SKALAR, Lubelski Okręgowy Związek Pływacki oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie. Zajęcia będą realizowane w klasach. Więcej informacji wkrótce u wychowawców.