Świętowano Imieniny Miasta

Lubartów obchodzi imieniny 22 listopada. To tego dnia w 1744 roku August III podjął decyzję o zmianie nazwy na Lubartów, upamiętniając legendarnego protoplastę rodu Sanguszków litewskiego księcia Lubarta. Od 6 lat świętujemy to wydarzenie w naszym mieście. Uroczystości z tej okazji zorganizowano 21 listopada w Lubartowskim Ośrodku Kultury.

Uroczystości w LOK rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu Lubartowa „O Ziemio Lubartowska”. Utwór wykonała Beata Jonaszko przy akompaniamencie Alfreda Kędziory.

Każde miejsce na ziemi i każdy człowiek ma swoją własną historię. Każda historia, jeśli nie jest upamiętniana słowem, zanika w ludzkiej pamięci. Dlatego w Lubartowie powstała księga „Pamięć i Zobowiązanie”, na której kartach upamiętniani są ludzie zasłużeni dla naszego miasta. W tym roku do księgi wpisano autora hymnu miasta Stanisława Latka, którego sylwetkę przybliżyła dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej Ewa Sędzimierz. W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel jego rodziny Jerzy Latek.

Imieniny Miasta były okazją do wręczenia nagród Burmistrza Miasta Lubartów. Krzysztof Paśnik przyznał nagrody dla zasłużonych osób w dziedzinie działalności społecznej i kulturalnej, promocji miasta, pracy z dziećmi i młodzieżą, w działalności sportowej i kulturalnej. Dyplomy i statuetki burmistrz wręczał nagrodzonym wspólnie z naczelnikiem Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Arturem Kuśmierzakiem. Na zakończenie publiczność mogła obejrzeć dwa filmy historyczny i promocyjny o Lubartowie. Nie zabrakło też części artystycznej w wykonaniu Społecznej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Lubartowie.

Sylwia Cichoń

 

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW NA ROK 2021 OTRZYMALI:

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA:
Maria Kozioł
Od ponad 60 lat czynnie zajmuje się propagowaniem i upowszechnianiem kultury. Od roku 1976 członek Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, od 1992 do 2021 Prezes Towarzystwa (siedem kolejnych kadencji). Pod jej kierunkiem wydano 9 kolejnych tomów publikacji „Lubartów i Ziemia Lubartowska”. Od r.1959 prowadzi kronikę ważniejszych wydarzeń społ.– kult. Inicjatorka i współorganizatorka licznych wystaw, sesji popularnonaukowych. Spotkań, konkursów, imprez okolicznościowych. W tematyce regionalizmu i kultywowania tradycji lokalnych, a także kwest na rzecz odnowienia zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym i aukcji na rzecz odnowienia dzieł sztuki w Kościele O. Kapucynów. Odznaczona licznymi nagrodami.
Agnieszka Karpińska
Koordynatorka projektów realizowanych przez LOK: „Kultura w sieci”, ”Klub Senor+”, „Magiczna i Taneczna Szkoła”. Bardzo aktywna w pracy zawodowej, jak i poza nią: inicjatorka akcji „Różowa Skrzyneczka”, „Kultura Naturalnie”, „Po(d)zielnik” – strefa wymiany roślin, „PsyGarnij” (promocja adopcji bezdomnych zwierząt). Dzięki pozyskanemu przez nią grantowi z Ministerstwa Kultury realizowany jest w Lubartowie projekt „Bardzo Młoda Kultura 2021”, co umożliwia bezpłatny udział m.in. w: warsztatach dla dzieci i młodzieży, zajęciach plastycznych, wyjazdach studyjnych. Stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi i sponsorami
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie 
Założona w r. 1928, jest najdłużej działającą orkiestrą w województwie lubelskim, zaliczana do grona najlepszych w swojej kategorii orkiestr w Polsce. Odnosi liczne sukcesy na przeglądach, festiwalach, konkursach rangi wojewódzkiej i krajowej, koncertuje także za granicą (m.in. Wegry, Bułgaria, Anglia). Orkiestra zrzesza obecnie ok. 50 osób (dzieci, młodzież i dorośli), od r. 1990 prowadzi ognisko muzyczne, w którym przygotowują się przyszli członkowie orkiestry. Dysponuje szerokim repertuarem muzycznym: wykonuje muzykę klasyczną, rozrywkową, filmową, uświetnia większość uroczystości patriotycznych i kościelnych w naszym mieście, festyny, pikniki i inne imprezy dla ogółu społeczności. W trakcie długoletniej działalności Orkiestra wychowała wiele pokoleń młodzieży, ucząc ich systematyczności, dyscypliny i samodzielności.

 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA NA RZECZ MIASTA

Krystyna Jeziorska
Aktywnie działa na rzecz Klubu Abstynenta NADZIEJA od r. 2015. Przewodniczy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W imieniu Klubu Abstynenta współpracuje z różnymi organizacjami, które udzielają pomocy najbardziej potrzebującym. Współorganizuje imprezy rodzinne, pikniki trzeźwościowe dla dzieci i dorosłych, wyjazdy wakacyjne i feryjne, zapewnia wsparcie psychologiczno – pedagogiczne członkom Stowarzyszenia i rodzinom, pomaga i wspiera dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, uczy je nabywania najważniejszych umiejętności życiowych. Jest członkiem Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie lubartowskim.
Edyta Lewtak
Pedagog i opiekun Samorządu Uczn. w Zespole Szkół nr 2. Od 17 lat, wraz ze Społecznym Komitetem Organizacyjnym, organizuje Święto Roweru, zajmując się przede wszystkim rekrutacją wolontariuszy oraz logistyką imprezy. W l. 2007– 2012 była wiceprezesem MKTR Relaks. Od 2016 roku wchodzi w skład zarządu PCK w oddziale Lubartów. W szkole założyła Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Inicjatorka i współorganizatorka charytatywnych wydarzeń: Świąteczne Kolędowanie z Chopinem, Mikołajkowe Maratony Zumby, Mikołajkowy Turniej Teakwon-do.
Janusz Mitura
Od r. 2008 kierownik drużyny piłkarskiej Miejskiego Klubu Sportowego Lewart Lubartów oraz członek Zarządu Klubu; od 15 lat działa społecznie na rzecz sportu; niezwykle zaangażowany w sprawy piłki nożnej w Lubartowie, cieszy się zaufaniem zawodników i sztabu szkoleniowego.
Klub Abstynenta „Nadzieja”
W tym roku „Nadzieja” obchodzi Jubileusz 30 – lecia. Obecnie liczy około 110 czynnych członków. Stowarzyszenie, propagując ideę trzeźwości, świadczy pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Aktywnie włącza się w liczne inicjatywy organizowane przez miasto propagujące zdrowy i trzeźwy styl życia, prowadzi grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizuje warsztaty terapeutyczne, prelekcje, wyjazdy pielgrzymkowe, zabawy taneczne, imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych. Świadczy darmową pomoc sprawdzonych psychoterapeutów, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.

 PROMOCJA MIASTA
Janusz Kobyłka
Od roku 2018 podejmuje ważne inicjatywy w postaci charytatywnych rajdów rowerowych. W 2018 r. jechał dookoła Polski w rajdzie na rzecz chorej dziewczynki (trasa o dł. 3500 km.) W r. 2019 jechał na rzecz lubartowskiej Fundacji Stella A. Orłowskiej (dł. rajdu – 2000 km). W r. 2020 z jego inicjatywy odbył się rajd rowerowy pod egidą Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (trasa – 2500 km). W r. bieżącym przejechał trasę 2000 km, w rajdzie dedykowanym honorowym dawcom krwi pn. „Honorowi Dawcy Krwi mają złote serca”. Łącznie w rajdach pokonał 10 tys. km i odwiedził ponad 250 miast i miejscowości. Spotkania z ich władzami i mieszkańcami to okazja do promocji naszego miasta.
Stowarzyszenie Sąsiedzi 
Działa od roku 2008, propaguje sport, kulturę i działalność charytatywną. O roku 2009 funkcje prezesa pełni Pan Sławomir Dudziak. Stowarzyszenie jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń i imprez: turniejów sportowych, szkoleń i pokazów pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach, rajdów rowerowych, patroli pierwszej pomocy nad jeziorem Firlej , imprez kulturalnych. Wspiera akcje charytatywne, m.in.: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, Wigilia dla potrzebujących w centrum miasta, akcje Polskiego Czerwonego Krzyża. Stowarzyszenie miało duży udział w nakręceniu filmu promocyjnego „Kocham to miasto”. W roku bieżącym reprezentanci Sąsiadów zwyciężyli w Otwartych Mistrzostw w gotowaniu grochówki w Giżycku. Pyszną zupą przygotowywaną przez członków Stowarzyszenia są częstowani uczestnicy wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych .

 PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
Katarzyna Płaszczewska 
Uczy geografii w II LO im. P. Firleja; od 2010 r. prowadzi Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Azymut” (organizuje marsze na orientację, spotkania ze znanymi himalaistami, wyjazdy w góry, wyjazdy zagraniczne.) „Azymut” w 2012 r. uznany za Najlepszy Klub Krajoznawczo-Turystyczny w Polsce w kat. szkół średnich. W latach 2012 – 2019 organizowała z młodzieżą szkolną wyprawy: na Syberię, do Gruzji, Armenii, Czarnogóry, Czech, Ukrainy, Grecji, Kazachstanu, Kirgistanu, Słowacji, Węgier, Austrii. Opiekunka w międzynarodowej wymianie miast Lubartów i Sławuta na Ukrainie. Organizuje i bierze udział w akcjach : „Sprzątanie Świata”, „Pomóż koledze ze szkolnej ławki”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.
Fundacja Stella im. A. Orłowskiej
Od 2012 r. pomaga nieodpłatnie osobom z długotrwałą niepełnosprawnością, prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób chorych i ich otoczenia. Wspiera ponad 200 osobową grupę podopiecznych z woj. lubelskiego – od niemowląt, poprzez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież oraz osoby dorosłe.,. Wysoce wykwalifikowany personel zapewnia szeroką ofertę rehabilitacyjną i wsparcie osobom z różnymi schorzeniami: dziecięcym porażeniem mózgowym, rozszczepem kręgosłupa czy z Zespołem Downa. Fundacja jest światowym pionierem w rehabilitacji chorych na EB (pęcherzowe oddzielanie się naskórka) i wspiera chore osoby z całego kraju. Stella chętnie angażuje się we wspólne działania samorządowe i innych organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej i ogólnopolskiej.
Waldemar Bednarczyk
Trener drużyn junior młodszy i junior starszy w Miejskim Klubie Sportowym Lewart Lubartów. W poprzednim sezonie drużyny prowadzone przez niego dwukrotnie awansowały do wyższej ligi rozgrywek. W MKS Lewart szkoli dzieci i młodzież od 3 lat, wcześniej prowadził grupy młodych piłkarzy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Wychowankowie trenera Bednarczyka występują w drużynie seniorów Lewrtu. Jest także asystentem trenera pierwszej drużyny piłkarskiej, posiada licencje UEFA, bardzo sumienny i oddany swojej pracy.

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Społem Lubartów Sp. z o.o.
Firma powstała w Lubartowie ponad 105 lat temu jako Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „JEDNOŚĆ”. Od r. 2014 funkcjonuje jako spółka pod nazwą Społem Lubartów Sp. z o.o. Prowadzi 12 placówek handlowych oraz zakład piekarsko-ciastkarski w mieście. W sklepach GAMA wprowadzono nowoczesne standardy obsługi klienta, działań marketingowych i atrakcyjnych ofert handlowych, a asortyment to zarówno artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, artykuły gospodarstwa domowego oraz szeroki wybór pieczywa i ciast produkcji własnej. Zatrudnienie w Społem wynosi 187 pracowników oraz 7 młodocianych, jest zdobywcą licznych nagród i wyróżnień. Firma, którą od września 1981 roku reprezentuje Prezes Zarządu Pan Grzegorz Poznański wspiera wiele inicjatyw kulturalnych, sportowych i charytatywnych w naszym mieście.

Auto Service Jublewscy
Firma działa w naszym mieście od 35 lat. Prężnie rozwijała się od początku działalności, tworzyła nowe miejsca pracy. Początkowo jej działalność to konserwacja pojazdów samochodowych metodą hydrodynamiczną, potem rozszerzona o usługi mechaniczne oraz sklep z częściami zamiennymi. Od 1999 r. rozpoczęło się funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów, a od roku 2003 przynależy do sieci serwisów Bosha. Od 10 lat kompleks motoryzacyjny powiększono o nowoczesną myjnię firmy Karcher, a w maju 2015 r. otwarty został salon z jednośladami: rowerami, skuterami, motocyklami. Auto – Service Jublewscy to firma dbająca o zadowolenie klientów i pracowników, wspierająca inicjatywy kulturalne, sportowe i charytatywne w naszym mieście
Piekarnia – Cukiernia Szczygiełek
Firma Szczygiełek to rodzinna piekarnia z tradycjami sięgającymi roku 1975. Zatrudnia 40 osób oraz 10 młodocianych przygotowujących się do zawodu, oferuje szeroki asortyment produktów – około 130. Każdego dnia piecze się w piekarni ok. 8000 bułek, ok. 2500 bochenków różnego rodzaju chlebów ciemnych i jasnych (żytnie, mieszane, razowe), ok. 1300 drożdżówek, ok 25 kg ciast i tortów. Przedsiębiorstwo dba szczególnie o jakość produktów pod kątem zmniejszania do minimum lub całkowitego wyeliminowania z produkcji środków chemicznych tzw. polepszaczy W Lubartowie są 3 sklepy firmowe Szczygiełka na terenie woj. lubelskiego łącznie ponad 100 odbiorców. Firma od lat wspiera lokalne inicjatywy sportowe i kulturalne oraz charytatywne
 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA
Anna Lipska
Zawodniczka sekcji tenisa stołowego Miejskiego Klubu Sportowego Lewart AGS, sport uprawia od 7 lat. W sezonie 2020/2021 występowała w rozgrywkach I ligi kobiet, w czasie których toczyła zaciętą i wyrównana walkę z zawodniczkami z całej Polski. Najważniejsze sukcesy w ostatnim sezonie rozgrywkowym: I m. w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w kat. Juniorek w grze pojedynczej i mieszanej, III m. w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Juniorek, I m. w Mistrzostwach Województwa Młodzieżowców w grze podwójnej i mieszanej oraz III m. w grze pojedynczej. Zajęła II miejsce w rozgrywanym w naszym mieście Turnieju Open z  okazji Narodowego Dnia Tenisa Stołowego.
Jakub Sagan
Główny Trener sekcji tenisa stołowego Miejskiego Klubu Sportowego Lewart AGS. W poprzednim sezonie drużyny męska i kobieca prowadzone przez niego występowały w rozgrywkach I ligi. Jest jednocześnie zawodnikiem drużyny męskiej – obecnie II – ligowej. Wielokrotnie stawał na podium wojewódzkich turniejów klasyfikacyjnych.. Młodzież szkolona przez niego osiąga sukcesy na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej, a MKS Lewart AGS zwyciężył w klasyfikacji generalnej klubów Lubelszczyzny. Niezwykle zaangażowany w swoja pracę trenerską, przekazuje młodzieży pozytywne wzorce i doświadczenie.
Aleks Aftyka
Wychowanek i zawodnik IV-ligowej drużyny piłkarskiej Miejskiego Klubu Sportowego Lewart Lubartów; w ubiegłorocznych rozgrywkach III ligi zagrał 33 mecze. Czołowy zawodnik zespołu, gra na pozycji środkowy pomocnik i napastnik, w aktualnych rozgrywkach zdobywca 2 bramek dla drużyny.
Jakub Niewęgłowski
Wieloletni zawodnik Miejskiego Klubu Sportowego Lewart Lubartów. Obecnie kapitan i wiodąca postać IV-ligowego zespołu piłki nożnej; w ubiegłorocznych rozgrywkach III ligi zagrał ponad 60 meczów. Gra na pozycji środkowego obrońcy i jest filarem obrony drużyny. Według opinii trenera postawa pana Jakuba może być wzorem do naśladowania młodych adeptów piłki nożnej.

Filip Michałów
Wychowanek i zawodnik IV-ligowej drużyny piłkarskiej Miejskiego Klubu Sportowego Lewart Lubartów; w ubiegłorocznych rozgrywkach III ligi zagrał 35 meczów, zdobył 2 bramki. Reprezentuje barwy klubu od rozgrywek juniorskich, jest wyróżniającą się postacią IV – ligowego zespołu, zdobył 3 bramki w aktualnych rozgrywkach
Krzysztof Skomra
Trener piłki nożnej; w l.2009-2012 szkolił zawodników w MKS Lewart Lubartów. Obecnie jest szkoleniowcem w MOSiR Lubartów ; trenuje roczniki, które występują w ligach wojewódzkich. W l. 2014-2019 prowadził początkowe zajęcia we wszystkich grupach naborowych MOSiR-u, obecnie wychowankowie trenera występują w obecnej kadrze seniorów MKS Lewart. Pan Krzysztof był pomysłodawcą reaktywowania w Lubartowie sekcji piłki nożnej kobiet. Drużyna kobieca wywalczyła awans do III Ligi i reprezentuje nasze miasto w 4 województwach: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. Trzy podopieczne trenera Skomry występują w kadrach województwa lubelskiego.
Andrzej Orłowski
Zawodnik Młodzieżowego Klubu Sportowego „Lubartów” uprawiający biegi. Najważniejsze sukcesy z roku bieżącego: 1 m. w V Biegu Koziołka na 10 km – Lublin; 1 m. w VIII Półmaratonie Lubartowskim „Bez Granic”; 1 m. w XXI Bieg Sapiehów na 15 km w Kodniu, 1 m. w Półmaratonie „Zielone Sznurowadła” w Puławach, 3 miejsce w Półmaratonie Solidarnościowym PKO w Lublinie, 3 miejsce w Biegu „Pokój i Dobro” w Lubartowie, 1 miejsce w Ogólnopolskich Biegach Lewarta.
Paweł Staszczak
Trener sekcji kolarstwa Miejskiego Klubu Sportowego Lewart AGS od r. 2016. Zawodnicy podopieczni trenera w r. 2021 stawali na podium różnych zawodów kolarskich rangi wojewódzkiej i krajowej 47 razy, w tym: 20 razy zajęli 1 miejsce, 14 razy – 2 miejsce, 13 razy – miejsce 3. Oprócz tego 4 razy zajmowali miejsca w pierwszej „10” na dużych imprezach rangi międzynarodowej: Mistrzostwach Ukrainy, Mistrzostwach Świata Juniorów na torze, Mistrzostwach Europy Juniorów na torze. Dzięki trenerowi Staszczakowi sekcja kolarska zaczyna odnosić znaczące sukcesy i wraca do czasów dawnej świetności.

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW DLA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH 

Aleksandra Drabik
Studentka IV roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uzyskała średnią ocen 4,93 za rok akademicki 2020/2021. Od kilku lat wolontariuszka Stowarzyszenia Alwernia, pomaga przy organizacji lokalnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, W ubiegłym roku wolontariuszka XX edycji Szlachetnej Paczki oraz wolontariuszka Fundacji DKMS „Pokonajmy nowotwory krwi” zajmującej się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego oraz poszukiwaniem i rejestracją potencjalnych dawców komórek macierzystych. Jest również członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i uczestniczy w działaniach charytatywnych oraz promujących zdrowy styl życia.

Aleksandra Kanar
Studentka V roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, uzyskała średnią ocen 4,92 za rok akademicki 2020/2021. Uczestniczka i laureatka wielu konkursów literackich, publikowała m.in. w ogólnopolskim miesięczniku Odra, w lubelskim magazynie literackim Malkontenty, w internetowych magazynach literackich : Tlen Literacki i Strona Czynna. We wrześniu b.r. zdobyła I nagrodę w DoSłownych Potyczkach Literackich w Centrum Kultury w Lublinie. Zwyciężyła w Ogólnopolskich Mistrzostwach Slamu Poetyckiego i brała udział w Mistrzostwach Świata Slamu Poetyckiego w Budapeszcie w r. 2019. Udziela się jako wolontariuszka w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Alwernia.

Adrian Borzęcki
Student V roku kierunku Farmacja Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uzyskał średnią ocen 4,54 za rok akademicki 2020/2021. Jest głównym autorem pracy badawczej dotyczącej badania związku o silnej aktywności przeciwnowotworowej. Praca była oceniana przez grono profesorów na szczeblu ogólnopolskim i została nagrodzona pierwszym miejscem spośród innych uczelni medycznych w kraju. Pracę zaprezentowano podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Wejrzenie w Nowotworzenie”. Inna praca badawcza Adriana została uwzględniona jako rozdział w książce pt. „ Nauka i przemysł – Lubelskie Spotkanie Studenckie”, która zostanie wydana przez Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej.