Trwają konsultacje Strategii Rozwoju Elektromobilności

4 sierpnia rozpoczęły się konsultacje projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów. Potrwają do 24 sierpnia. Uwagi można składać na formularzu dostępnym w BIP Urzędu Miasta.

20 sierpnia w godzinach 16:00 – 18:00 zaplanowano otwarte spotkanie online dotyczące powstającej strategii, do której uwagi można już teraz przesyłać do Urzędu Miasta Lubartów. Projekt dokumentu można przeczytać w BIP Urzędu Miasta.

W dokumencie są zawarte informacje o obecnym stanie jakości powietrza, systemie energetycznym czy komunikacji w Lubartowie.

Propozycje do dokumentu to:

  • wymiana części pojazdów obsługujących Urząd Miejski i jednostki podległe na pojazdy nisko – i zeroemisyjne
  • stworzenie sieci ładowarek na terenie miasta, najlepiej w formule partnerstwa publiczno–prywatnego
  • zakupienie pojazdów nisko- i zeroemisyjnych do obsługi spółek komunalnych
  • rozważenie wdrożenia komunikacji miejskiej na terenie miasta;
  • rozbudowanie obecnej sieci ścieżek rowerowych wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych oraz ciągów pieszo-rowerowych, tak aby infrastruktura była jednolita i zapewniała możliwość komfortowego poruszania się po obszarze miasta
  • rozbudowanie sieci parkingów P+R i B&R przy przystankach kolejowych oraz głównych ciągach komunikacyjnych,
  • rozważenie wprowadzenia systemu roweru miejskiego składającego się z 10-15 stacji razem z rowerami elektrycznymi,
  • rozwinięcie infrastruktury przystankowej i dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.