W czwartek promocja książki o Kozłówce

Promocja książki „Ziemiaństwa na Lubelszczyźnie” planowana jest 7 marca o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
To już piąty tom „Ziemiaństwa na Lubelszczyźnie”. Jest to publikacja, która prezentuje materiały sesji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej w październiku 2011 roku w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Teksty dotyczą pracy i życia codziennego w majątku ziemiańskim. Podzielono je na trzy części: „Codzienność we dworze i pałacu: rzeczy i czynności”; „Funkcjonowanie majątków: źródła przychodów i wydatki” oraz „Pracownicy majątków: zarządcy i służba domowa”.

– Piąty tom „Ziemiaństwa na Lubelszczyźnie” jest zatytułowany „Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim”. Dowiadujemy się z 34 referatów o radościach i problemach życia codziennego, o armii ludzi, bez których życie nie byłoby możliwe w majątku ziemiańskim – mówi Grażyna Antoniuk z Muzeum.
Zainteresowanie czytelników mogą budzić zarówno szczegółowe rachunki z dawnych majątków, jak również zabytkowe damskie pantalony, przechowywane pieczołowicie w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Autorzy referatów opisywali codzienne życie mieszkańców majątków ziemskich: od „damskich” robótek ręcznych, przez ubiory, zagadnienia z hodowli i upraw po buchalterię przychodów i rozchodów folwarków oraz poziom i wykształcenie dworskiej „kadry”. Autorami tekstów są historycy, regionaliści, ale także potomkowie rodów ziemiańskich. Całość zredagował i opatrzył wstępem historyk, prof. KUL – Hubert Łaszkiewicz. Książka, która została opracowana przez wydawnictwo „Werset” zawiera również bogatą ikonografię: zdjęcia mieszkańców dworów, ich służby oraz zachowanych obiektów muzealnych.
Podczas jutrzejszej promocji w lubelskiej bibliotece, będzie można nabyć książkę w promocyjnej cenie. Dostępna będzie także w Muzeum Zamoyskich, które otwiera swoje mury dla zwiedzających już 2 kwietnia.