Wielki protest!

Około stu osób, w tym prawie wszyscy opozycji radni, wzięło udział w proteście przeciwko planowanej budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie przy ul. Gazowej. Na placu, na którym jeszcze niedawno stał pomnik odsłonięty z okazji 30-lecia PRL-u,  potocznie nazywany ?bałwankiem? stawili się ci, którzy nie zgadzają się na proponowaną przez Urząd Miasta i Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej lokalizację. Ich zdaniem powstanie zakładu oznaczać będzie nieprzyjemne zapachy i zagrożenie epidemiologiczne.pikieta 1 Władze miasta uspokajają, że  planowana technologia jest całkowicie bezpieczna, ponieważ w zakładzie ze śmieci odzyskiwane byłyby surowców wtórne. Wszystko odbywałoby się w zamkniętych filtrowanych halach. Przedstawione były przy tym specjalistyczne opinie, z których wynika, że taki zakład nie powinien być uciążliwy dla mieszkańców pobliskich domów. W pikiecie przedstawiciele władz miasta nie wzięli udziału, bo jak mówi zastępca burmistrza Jacek Krzysztof Świętoński – wcześniej zaplanowany został udział w odbywających się w tym samym czasie uroczystościach upamiętniających sowiecką agresję na Polskę w 1939 roku. Zakład ma być zlokalizowany 250 m od domów i powiększającego się osiedla mieszkaniowego oraz kilometr od centrum miasta ? mówi radna opozycyjna Bogumiła Lisek-Jublewska, organizatorka protestu – My się na tę lokalizację nie zgadzamy.  Tymczasem Burmistrz Świętoński przypomina, że 56% ankietowanych przez OBOP mieszkańców Lubartowa opowiedziało się za lokalizacją zakładu właśnie w tym miejscu. Ponadto brak takiego zakładu oznaczać będzie dodatkowe koszty wywozu śmieci, które niestety musieliby ponieść mieszkańcy. Pikieta, która miała być stanowiskiem mieszkańców przeciwko zakładowi, przerodziła się w wiec polityczny przeciwników burmistrza Zwolińskiego, na stoliku ustawionym dla przemawiających trudno było zobaczyć i usłyszeć osobę nie zaangażowaną politycznie. W najbliższych dniach Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej planuje złożenie wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze środków europejskich.