Wszystkie projekty do budżetu obywatelskiego za 2019 rok zrealizowane!

Pierwszy raz w historii burmistrz Lubartowa doprowadził do realizacji wszystkich projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w jednym, 2019 roku.

Dodatkowo w 2019 r. burmistrz Krzysztof Paśnik zrealizował zadania z lat wcześniejszych. Są to m.in.: Eko-stadion czyli budowa zieleni parkowej wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi na os. Garbarskim (zrealizowano z Budżetu Miasta); siłownie plenerowe – zrealizowano 2 z 3 z Projektu Otwarte Strefy Aktywności; budowa nowych miejsc parkingowych na os. Popiełuszki (zrealizowano z Budżetu Miasta).

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego, na 2020 rok. Burmistrz Krzysztof Paśnik zachęca mieszkańców do składania projektów. Jeszcze do 7 lutego można zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne wpisujące się w zakres zadań własnych Gminy Miasto Lubartów.

Propozycje mogą być zgłaszane przez osoby stale zamieszkujące na terenie Lubartowa, które w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyły 16 lat. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 25 uprawnionych osób. Każdy uprawniony mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych projektów

Masz pomysł? Zgłoś swój projekt już dziś!

 

W 2019 roku zrealizowano następujące projekty z Budżetu Obywatelskiego:

– Kompleksowy remont odcinka ulicy 1 Maja wraz z chodnikami

– Przebudowa ulicy wewnętrznej na osiedlu 3 Maja pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich,
a ul. J. Słowackiego i zakup defibrylatorów

– XXVI Święto Roweru

Materiał: UM Lubartów

Boisko wielofunkcyjne na osiedlu Garbarskim
Budowa parkingu przy ulicy Popiełuszki
Defibrylator na budynku Banku Spółdzielczego
Siłownia plenerowa przy ulicy Różanej
XXVI Święto Roweru
Przebudowa ulicy wewnętrznej na osiedlu 3 Maja
Remont odcinka ulicy 1 Maja
Ulica 1 Maja po remoncie