Żądają 6 milionów dolarów

17 milionów złotych chce rodzina Zamoyskich za rezygnację z roszczeń z tytułu pozostawionego mienia w rezydencji w Kozłówce.

Spadkobiercy ostatniego ordynata kozłowieckiego Aleksandra Zamoyskiego po uregulowaniu kwestii spadkowych, przystąpili do starań o odzyskanie majątku. Całość dóbr, czyli pałac, jego wyposażenie oraz ziemię przejął Skarb Państwa na podstawie dekretu o reformie rolnej z 6 września 1944 r. Jednak pozwalał on tylko na przejęcie ziemi i budynków, a nie dotyczył wyposażenia pałaców i dworów.
O ten majątek ubiegają się teraz Zamoyscy.  W pierwszym procesie  o swoje dobra Zamoyscy domagali się wydania im nieruchomości i ruchomości. Jednak wojewoda lubelski po rozpatrzeniu sprawy orzekł, że o zespół pałacowo-parkowy, ziemię i lasy rodzina Zamoyskich nie może się starać.Prawa do spadku po Aleksandrze i Jadwidze Zamoyskich oczekiwało troje ich żyjących dzieci: Andrzej, Jadwiga i Maria oraz Annete Zamoyska – córka Adama, nieżyjącego najstarszego z rodzeństwa. Podczas pierwszej sprawy spadkowej w lubartowskim sądzie, Zamoyscy zapewniali, że nie chcą zabierać wyposażenia pałacu w Kozłówce. Chcemy, żeby to muzeum nadal było, żeby to wszystko zostało. W zamian oczekujemy odszkodowania, wszystkie nasze rodzinne pamiątki przekażemy wtedy na rzecz Fundacji Zamoyskich, która zarządzałaby wyposażeniem pałacu – zapowiada Andrzej Zamoyski. Wówczas roszczenia Zamoyskich opiewały na kwotę 30 milionów złotych. Teraz prawdopodobnie za kwotę 17 milionów złotych spadkobiercy Aleksandra Zamoyskiego mają się zrzec wszelkich roszczeń do Kozłówki, pałacu, parku, dzieł sztuki, mebli, sreber i innych elementów wyposażenia. Projekt porozumienia z Zamoyskimi zaakceptował już Zarząd Województwa Lubelskiego.  Obu stronom pozostało potwierdzić te ustalenia przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Pieniądze na roszczenia mają pochodzić  z budżetu województwa oraz ze środków Ministerstwa Kultury.   Tekst i foto: JP
Aleksander Zamoyski – trzeci i ostatni ordynat kozłowiecki objął ordynację w 1940 r. Był m.in. adiutantem gen. Sikorskiego. Więziony w Oświęcimiu i Dachau został zwolniony tuż przed końcem wojny. Po nacjonalizacji w 1944 r. majątku kozłowieckiego wyjechał z rodziną z kraju. Zmarł w 1961 r. w Montrealu w Kanadzie. Jego żona Jadwiga zmarła w 1998 r., także w Montrealu. Kolekcja Zamoyskich w Kozłówce to m.in. meble obrazy, lustra, instrumenty muzyczne, zastawy stołowe, biblioteka. Kozłówka to obecnie jedno z najchętniej odwiedzanych muzeów w Polsce. Tylko w ubiegłym roku zwiedziło je blisko 300 tysięcy turystów.