FUTSAL z MOSiRem

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie zaprasza amatorów gry w halową piłkę nożną do udziału w dwóch imprezach, rozgrywanych w ramach projektu „Halowa Polska”.

Imprezy odbędą się:

17 lutego –  +16 poziom Medium (maksymalnie dwóch czynnych zawodników);

24 lutego –  +16 poziom Pro (bez limitu czynnych zawodników).

Za czynnego zawodnika uważa się (trampkarza/juniora/seniora), który rozegrał co najmniej sekundę w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2012/2013.

Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników, którzy ukończyli 18 lat (istnieje możliwość udziału zawodników, którzy ukończyli 16 lat, za pisemną zgodą opiekunów prawnych i będących w czasie rozgrywania turnieju pod opieką osoby pełnoletniej (np. kapitana zespołu, nauczyciela, trenera). Zawodnik nie może występować zarówno w kategorii Pro, jak i Medium.

– Czas trwania spotkań oraz system rozgrywek zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszonych drużyn informuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie Janusz Gierach. – Wszystkie startujące w turniejach drużyny otrzymają dyplomy, puchary lub statuetki. Przewidziane są także nagrody rzeczowe dla najskuteczniejszego zawodnika i najlepszego bramkarza. Zwycięzcy poszczególnych turniejów, uzyskają awans do zawodów szczebla wojewódzkiego (marzec), a w przypadku zajęcia pierwszego miejsca na tym szczeblu, do zawodów ogólnopolskich (kwiecień).

Zapisy drużyn – osobiste – w obu kategoriach, z pobraniem protokołu zgłoszeniowego – do 12 lutego w siedzibie MOSiR, ul. Rynek II 1. Informacja telefoniczna – 501 943 815.

ig