Wiktor Jabłoński z II LO laureatem XLIX Olimpiady Historycznej

II LO w Lubartowie ma kolejny powód do ogromnej dumy – Wiktor Jabłoński, uczeń klasy IV i uzyskał najwyższy tytuł Laureata XLIX Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.

Podczas finału Olimpiady uczniowie pisali pracę pisemną, przygotowali analizę tekstu źródłowego oraz przystąpili do egzaminu ustnego z wiedzy z wybranej specjalności. Zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności laureatów i finalistów eliminacji III stopnia wykraczały poza wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu historia, zakres rozszerzony. Natomiast wymagania z zakresu wybranej specjalności odpowiadały poziomowi wymagań określonych w standardach kształcenia dla studiów I stopnia dla kierunku historia na państwowych uczelniach wyższych. Wiktor przygotowywał się do tej olimpiady pod opieka nauczyciela historii, pani Barbary Kukier.

Uzyskanie tytułu Laureata oznacza dla Wiktora wstęp na większość kierunków humanistycznych (w szczególności kierunki typu prawo, historia, archeologia, filozofia) na wszystkie uniwersytety w Polsce bez postępowania rekrutacyjnego. Wiktor ma do wyboru Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, UMCS i inne uczelnie. Ponadto Wiktor będzie zwolniony z matury z historii i uzyska wynik 100%, co wraz z posiadanym tytułem ułatwia dostanie się na wymarzony kierunek studiów.

Oprócz dyplomu laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Wiktor otrzymał bon wartości 200 zł. do zrealizowania w Empiku oraz siedem publikacji ufundowanych przez IPN.

Sam Wiktor tak wspomina tegoroczną przygodę z historią:

Finał Olimpiady Historycznej był bez wątpienia owocnym doświadczeniem. Już same przygotowania do niego poszerzyły moje horyzonty, wzmocniły krytycyzm i umiejętność analizy. Udział w etapie centralnym wiązał się z poznaniem wielu ciekawych ludzi posiadających interesujące poglądy na świat. Pobyt w Gdańsku był dla mnie okazją do dyskusji na różne tematy ze znanymi polskimi historykami i pasjonatami historii. Kluczowy był też inny aspekt – zmiana klimatu, wielokrotne wizyty nad morzem i oferowana przez organizatorów wycieczka do Muzeum w Gdyni dały mi możliwość oderwania się od szkolnych realiów i ostatecznego zrelaksowania się przed maturą.

Warto przypomnieć, że Wiktor ma na swoim koncie inne wysokie osiągnięcia – niedawno zakwalifikował się do centralnych etapów XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP oraz LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, w których będzie reprezentował województwo lubelskie.

Serdecznie gratulujemy Wiktorowi i życzymy kolejnych sukcesów!