Wojewódzki sukces uczennicy RCEZ

Klaudia Kęska z klasy czwartej technikum  ekonomicznego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zajęła 2 miejsce w wojewódzkim Konkursie na projekt komiksu pod tytułem „3 dobre praktyki na życie bez nałogów”.

Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów. Organizatorem konkursu była Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie.  W konkursie wzięła udział rekordowa liczba uczniów, 102 osoby  z 15 szkół ponadpodstawowych.

Praca Klaudii została bardzo wysoko oceniona pod kątem poprawności merytorycznej, walorów graficznych, pomysłowości oraz kreatywności zdobywając 2 miejsce w województwie. 

Opiekunem uczennicy w konkursie była pedagog szkolny Elżbieta Rola.

RCEZ Lubartów